Umowy na kolejne inwestycje podpisane

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Umowy na kolejne inwestycje podpisane

W mijającym tygodniu podpisane zostały dwie umowy dotyczące istotnych inwestycji w mieście. Pierwsza z nich podpisana przez Burmistrza Miasta Przeworska Leszka Kisiela i Skarbnik Miasta Dorotę Jarosz w sprawie dotacji z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego pozwoli na kontynuację budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Pozyskane dodatkowe 150. 000 zł zostanie przeznaczone na kolejny, trzeci etap prac przy dojeździe do winnic na ul. Aleksandrów oraz rozpoczęcie drugiego etapu budowy drogi na ul. Za parowozownią.

W czwartek natomiast podpisana została umowa z wykonawcą na realizację zadania stabilizacji osuwiska w rejonie ulic Bernardyńskiej, Wałowej i Krętej w Przeworsku wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej. W spotkaniu z firmą MG Infrastruktura Marian Wołczyk z Rzeszowa uczestniczył burmistrz Leszek Kisiel, skarbnik Dorota Jarosz oraz inspektor nadzoru Janusz Sobieraj. Zaplanowana inwestycja drugiego etapu prac w tym rejonie jest bardzo ważna dla zabezpieczenia skarpy przy klasztorze oo. Bernardynów w Przeworsku. Kosztowne roboty ziemne, bo blisko 2.000.000 zł, finansowane są w większości z promesy na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Efekty przeprowadzonych prac i ich koszty ze względu na swój charakter oraz wykonywanie głównie pod powierzchnią nie będą zauważalne na pierwszy rzut oka, jednak ich znaczenie jest niebagatelne. Obie inwestycje rozpoczną się w najbliższym czasie.

UM Przeworsk

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow