Spotkanie szkół partnerskich Partnerzy Przyszłości Schulen

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Spotkanie szkół partnerskich Partnerzy Przyszłości Schulen

W dniach 23.01. – 24.01. 2020 r. w Pradze odbyło się kolejne spotkanie szkół partnerskich projektu: „Szkoły: Partnerzy Przyszłości- Schulen: Partner der Zukunft” (PASCH). W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szkół partnerskich oraz szkolni koordynatorzy projektu z 24 krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej, z Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Czech, Słowacji, Słowenii i Węgier. Szkołę Podstawową Nr 1 w Przeworsku reprezentowały wicedyrektor Justyna Stelmach oraz nauczycielka języka niemieckiego Ewa Kojder.

Celem spotkania było podpisanie nowych umów współpracy pomiędzy szkołami i Instytutem Goethego. Podczas pierwszego dnia spotkania przedstawiciele Instytutu Goethego, Ambasady RFN w Czechach, reprezentanci dyrektorów, nauczycieli, a także absolwenci projektu uczestniczyli w szerokim panelu dyskusyjnym na temat dotychczasowych doświadczeń w realizacji tego projektu.
Głównymi panelistami byli dr Knuth Noke – kierownik działu językowego w Instytucie Goethego, Claudia Grossenbacher – pracownik ambasady niemieckiej w Pradze, Justyna Stelmach – reprezentant dyrektorów szkół uczestniczących w projekcie, Ewa Kojder – reprezentant nauczycieli, oraz absolwenci. Rozmowy dotyczyły działań szkolnych zrealizowanych przez ostanie trzy lata, które wypełnione były szkoleniami dla nauczycieli, konkursami dla uczniów, projektami międzyszkolnymi i teatralnymi, wymianami uczniów oraz wydarzeniami dla absolwentów. Podczas rozmów skonkretyzowały się również plany na przyszłość, a ma nią być oferta dla młodszych uczniów w zakresie nauczania języka niemieckiego oraz ścisła współpraca z absolwentami szkół projektu PASCH. Oprócz międzynarodowych rozmów i warsztatów najważniejszym wydarzeniem było podpisanie nowych umów o współpracy.

W drugim dniu spotkania w ambasadzie niemieckiej w Pradze w obecności niemieckiego ambasadora i ambasadorów z państw uczestniczących w projekcie dyrektorzy uroczyście podpisali nowe umowy.

UM Przeworsk

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow