Kto się starał, kto święci triumfy? Kolejne niesnaski, kto jest bardziej zasłużonym?

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Kto się starał, kto święci triumfy? Kolejne niesnaski, kto jest bardziej zasłużonym?

Służby w Powiecie Przeworskim teraz mamy mają wojenkę na linii Starostwo Powiatowe w Przeworsku vs Gmina Sieniawa? O co chodzi? Kto ma rację? I czy krzyczenie przy każdej okazji,  "ale to my mamy rację" jest właściwe.

Miasto i Gmina Sieniawa przedstawiło komentarz, w którym przywoływało, że Starostwo Powiatowe w Przeworsku pomija kluczowe osoby, które starały się o to, żeby w Sieniawie stacjonowała karetka. Komentarz ten w całości został opublikowany na naszej stronie

http://mojprzeworsk.pl/2021/03/komentarz/

Teraz Starosta Przeworski na swoim fanpage odpowiada Gminie Sieniawa, że o karetkę walczyło przede wszystkim Starostwo a, Gmina Sieniawa trochę mniej i niesłusznie przypisują sobie sukcesy?:

"Szanowni Państwo,

W dniu 8 marca br. odbyła się uroczystość otwarcia punktu stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego w mieście Sieniawa utworzonego dnia 1 marca br. decyzją Ministra Zdrowia. Informacja na temat utworzenia punktu wyczekiwania karetki jest różnie przedstawiana i komentowana. W tym miejscu chciałbym się odnieść do artykułu opublikowanego w Gminnym Informatorze Samorządowym Sieniawa nr 1/2021 z lutego 2021 r. Z lektury artykułu wynika że „o dodatkowy w powiecie przeworskim Zespół Ratownictwa Medycznego szczególnie zabiegał Jerzy Mazur już od pierwszych dni po objęciu funkcji wicestarosty”. Rzeczywiście, pan Jerzy Mazur zajmował się tą sprawą z mojego polecenia jako Starosty Przeworskiego. Wykonywanie powierzonych zadań wynikających z podległości służbowej nie uprawnia w żaden sposób do przypisywania jedynie sobie wszystkich zasług z tytułu utworzenia Zespołu Ratownictwa Medycznego z siedzibą w Sieniawie. Nie próbuję umniejszać roli władz Sieniawy ale sprawiedliwość wymaga rzetelnego informowania społeczności lokalnej o pracy samorządowców. Nie wypada przypisywać sobie sukcesu, choć inicjatywa zgłoszona została przez obecnego Wicestarostę  Jacka Kierepkę , a efekt końcowy to owoc aktywności wielu Radnych z gmin Adamówka i Sieniawa, Pani Wojewody i pracowników podległych Jej służb oraz pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu. Zwracam się również do Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa Adama Wosia żeby nie pomijał roli mojej osoby w procesie tworzenia punktu ratownictwa medycznego w Sieniawie. Przypominam Panu Burmistrzowi, że to do mnie adresował pismo w sprawie utworzenia punktu powołując się na wniosek Radnych Miasta i Gminy Sieniawa, a teraz słowem o tym nie wspomina. 

Publikacje na oficjalnym profilu Facebook  Miasto i Gmina Sieniawa są redagowane w taki sposób, iż czytelnik jest przekonany, że to wyłącznie gminne władze samorządowe starały się o utworzenie punktu stacjonowania karetki w Sieniawie. Doskonale wiemy, że tak nie jest, a świadome ignorowanie i pomijanie gospodarza powiatu jest delikatnie mówiąc mało eleganckie, a wręcz można to uznać ze manipulowanie opinią publiczną. Nie chodzi o to kto jest bardziej zasłużony ani o to, kto pracował, a kto zbiera triumfy jak pyta redakcja Twoje Miasto Przeworsk , ale o rzetelne informowanie mieszkańców o faktycznych działaniach poszczególnych samorządowców a nie rozpowszechnianie informacji propagandowych. Władze Miasta i Gminy Sieniawa w poprzednich publikacjach przypisują sobie wszystkie zasługi. Powiat Przeworski zwrócił uwagę, że to również zasługa pracy innych osób. Wysoce nietaktowne jest pomijanie inicjatorów i wnioskodawcy utworzenia punktu wyczekiwania Zespołu Ratownictwa Medycznego i docenianie jedynie osoby, która informowała o „postępach w staraniach”. 

Ponadto zwracam uwagę na publikację nieprawdziwej informacji o tym, że potwierdzony został mój osobisty udział w uroczystości otwarcia. Nie wiem kto dokonał takiego potwierdzenia? Ja ze względu na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 do dnia 9 marca przebywałem w izolacji i z całą pewnością nie potwierdzałem udziału w jakimkolwiek spotkaniu. Mam nadzieję, że kolejne Państwa informacje będą publikowane na podstawie źródeł sprawdzonych i potwierdzonych faktami, a nie jak do tej pory w oparciu o relację osoby, której słowa nie są potwierdzone żadnymi dokumentami- napisał Bogusław Urban.

 

Pozostawiając te przekomarzania się, kto komu nie podziękował, przypomnimy, że portal Twoje miasto Przeworsk już dawno (03.11.2020) pytał o stacjonowanie karetki i fakt,  iż Powiat Przeworsk zostanie bez lekarza specjalisty w karetce.

http://mojprzeworsk.pl/2020/11/1-stycznia-karetce-terenie-powiatu-bedzie-zadnego-lekarza/

Odpowiedzi włodarzy ze starostwa mijają się z tym, co mamy w komentarzach.[(…)

W ubiegłym roku z takimi pytaniami zwróciliśmy się do Starostwa Powiatowego w Przeworsku: – Od 1 stycznia 2021 w karetce, która będzie jeździć na ternie powiatu przeworskiego ma nie być lekarza. Co to oznacza w praktyce, czy są to cięcia budżetowe, czy braki kadrowe.  Czy w zamian za to ma być karetka w Sieniawie. Z kim konsultowano takie rozwiązania? Jak będzie wyglądać opieka medyczna w ambulansie? – pytaliśmy.

Odpowiedź otrzymaliśmy od wicestarosty Jacka Kierepki – Informuję, że decyzje w podnoszonych przez Państwo kwestiach nie leżą w kompetencji władz samorządu powiatu przeworskiego. Z całą pewnością są to niepokojące informacje, które powinien skomentować właściwy decydent – otrzymaliśmy w odpowiedzi. (…)]

Wszyscy starali się o to, by stacjonowała karetka w Sieniawie, ale wówczas nikt nic nie wiedział! Nikt też nie wspomina, że przez to, że mamy dodatkową stację dla karetki, nasz powiat nie ma zapewnionej chociażby jednej karetki specjalistycznej, które w nagłych wypadkach są wzywane z powiatów ościennych. Gdyby sytuacja z tym, kto komu nie podziękował i kto święci triumfy, a kto się starał, nie dotyczyła ludzi, którzy nas reprezentują, to byśmy się śmiali. A tak zamiast sukcesu mamy przerzucanie się na niewypowiedziane podziękowania, ale to myśmy coś robili, nie, to myśmy robili bardziej.

Czas wyjść z piaskownicy, otrzepać buciki z piasku, łopatki, którymi się przerzucano schować do kieszeni i podać sobie ręce, żeby pracować dla wspólnego dobra! To co dzieje się teraz nie działa na niczyją korzyść!

A przy okazji, skoro już Starosta Bogusław Urban chwali swojego zastępcę Jacka Kierepkę, to pytamy, dlaczego w listopadzie otrzymaliśmy taką odpowiedź jaką cytujemy, a teraz dowiadujemy się, że to wicestarosta jest ojcem sukcesu? Prosimy o odpowiedź.

My pracy, efektywności i zaangażowania gratulujemy tak samo Włodarzom Powiatu jak i Gminy Sieniawa.

TMP

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow