Przed Sądem Okręgowym w Przemyślu rozpoczął się proces byłej burmistrz Marii D.L., Tadeusza R., Zbigniewa M., oraz Henryka  S. 

Slide
Slide
Slide
Slide
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow

Przed Sądem Okręgowym w Przemyślu rozpoczął się proces byłej burmistrz Marii D.L., Tadeusza R., Zbigniewa M., oraz Henryka  S. 

Przed Sądem Okręgowym w Przemyślu ruszył proces byłej burmistrz Przeworska Marii D.L., byłego dyrektora MOSIRu Tadeusza R., byłego pracownika MOSIRu Henryka S., oraz byłego dzierżawcy Zajazdu Skansen Pastewnik Zbigniewa M. Wszyscy są oskarżeni w związku z nieprawidłowościami w Zajeździe Pastewnik.


Zbigniew M. jako dzierżawca Zajazdu Skansen Pastewnik miał od marca 2010 roku do lutego 2012 roku w Przeworsku działając w celu uzyskania korzyści majątkowej doprowadzić Gminę Miejską Przeworsk do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 205 760 zł 80 gr. W taki sposób, że wprowadził w błąd pracowników Urzędu Gminy Miejskiej Przeworsk przedkładając kosztorysy powykonawcze z różnych dat, dotyczące różnych robót (budowlanych i modernizacyjnych) na obiekcie Pastewnik, wraz z fakturami VAT, a także posługując się poświadczającymi nieprawdę protokołami z odbioru robót budowlanych na Pastewniku podpisywanymi przez Zbigniewa M., Tadeusza R. i Henryka S. Miało się to przyczynić do uzyskania zwrotu poniesionych kosztów na modernizację  Pastewnika, mimo że Zbigniew M., takich kosztów nie poniósł w przedstawianym czasie. ( Zbigniew M. jest podejrzany z art. 286 paragraf 1, 294 paragraf 1, 271 paragraf 3, 11 paragraf 2 i artykułu 12 Kodeksu karnego). 


Przestępstwo popełnione przez Henryka S. polega na tym, że poświadczył nieprawdę w siedmiu protokołach z odbioru końcowego robót budowlanych  na zajeździe Pastewnik. Tym samym udzielił pomocy Zbigniewowi M., działającemu w celu uzyskania korzyści majątkowej i pomógł doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Gminy Miejskiej Przeworsk tj. kwotą  205 760 zł 80 gr,  co umożliwiło Zbigniewowi M., uchylenie się od płacenia zaległego czynszu na poczet robót, wykonanych w zajeździe kilka lat wcześniej. (Henryk S. jest podejrzany z art. 271 paragraf 3, 18 paragraf 3, 286 paragraf 1, 294 paragraf 1, 11paragraf 1 , oraz 12 paragraf 2 Kodeksu Karnego ). 

 

Maria D. L.  usłyszała zarzut,  że w dn. 16.02.2016 pełniąc funkcję burmistrza miasta Przeworsk, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez Zbigniewa M. przekroczyła uprawnienia w ten sposób, że wbrew przepisom umorzyła wierzytelności w kwocie 21 724 79 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności, czym działała na szkodę Gminy Miejskiej Przeworsk ( Maria D. L. jest podejrzana z art. 231 paragraf 2 Kodeksu Karnego). 


Tadeusz R. pełniąc funkcję dyrektora MOSIRU przekroczył swoje uprawnienia, podpisując ze Zbigniewem M. porozumienia dotyczące wzajemnych rozliczeń faktur za wykonywanie prac budowlanych i modernizacyjnych na Pastewniku na kwotę 205 760, 80 zł, zaległego czynszu na kwotę 206 030, 50 zł, oraz ustawowych odsetek w kwocie 18 450, 44 zł  pomimo, że nie posiadał uprawień do podpisywania takich dokumentów. Ponadto Tadeusz R. dokonał sprawdzenia dokumentów i zatwierdził do wypłaty na firmę Zbigniewa M. 205 760, 80 zł, oraz udzielił pomocy Zbigniewowi M. we wprowadzeniu w błąd pracowników Gminy Miejskiej Przeworsk, co w konsekwencji skutkowało niekorzystnym rozporządzeniem mienia w wysokości 205 760, 80 zł przez tę gminę. Drugi zarzut dotyczy tego, ze Tadeusz R. niedopełniał swoich obowiązków i dopuścił do użytku kocioł w Pastewniku bez wymaganych dokumentów z instytucji zajmującej się dozorem technicznym. (Tadeusz R. jest podejrzany z art. 231 paragraf 2, 271 paragraf 3, 18 paragraf 3, 286 paragraf 1, 294 paragraf 1, 11 paragraf 2 oraz 12, 321 paragraf 1 Kodeksu Karnego, 66 ustawy o dozorze technicznym).


O sprawie pisaliśmy tutaj: http://mojprzeworsk.pl/2018/10/maria-d-l-tadeusz-r-oraz-zbigniew-m-henryk-s-uslyszeli-zarzuty-pastewnik/

Na razie odbyła się jedna rozprawa. Kolejna wokanda w sprawie oskarżonych z Przeworska odbędzie się 30 lipca 2019 roku. Do tematu wrócimy.


BO