Prokurator IPN nie stwierdził niezgodności w oświadczeniu lustracyjnym starosty Bogusława Urbana

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Prokurator IPN nie stwierdził niezgodności w oświadczeniu lustracyjnym starosty Bogusława Urbana

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne 

Imiona: Bogusław Andrzej
Nazwisko: Urban
Miejsce urodzenia: Kańczuga 
Data urodzenia: 01-01-1958
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:
Nazwa funkcji: Starosta
Instytucja: Starostwo Powiatowe
Miejscowość: Przeworsk (powiat przeworski)
Data objęcia funkcji: 20-11-2018

Treść zapisów ewidencyjnych


Opis materiałów
Dnia 24.04.1986 "pozyskany", następnie w dniu 28.04.1986 zarejestrowany w Wydz. "C" WUSW Przemyśl przez pion III RUSW w Przeworsku pod nr. rej. Pr 7295 w kategorii tajny współpracownik [TW] pseud. "Andrzej". Bogusław Urban wykorzystywany miał być w ramach Sprawy Obiektowej krypt. "Edukacja" (nr Pr 3200). Zdjęty z ewidencji "ze względu na odmowę dalszej współpracy". Materiały (teczka personalna i teczka pracy) zostały zniszczone przez jednostkę rejestrującą w dniu 24.01.1990.


Stan zachowania
Karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Wydz. "C" WUSW Rzeszów, Krosno, Przemyśl; karta EO-134-A z kartoteki odtworzeniowej Wydz. "C" WUSW Rzeszów, Krosno, Przemyśl; karta E-16 z kartoteki odtworzeniowej Wydz. "C" WUSW Rzeszów, Krosno, Przemyśl; dziennik rejestracyjny WUSW Przemyśl, poz. 7295; karta EO-4/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; karta EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW.


Uwagi
Materiały SO krypt. "Edukacja" również zostały zniszczone. Na karcie ewidencyjnej EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW, znajduje się adnotacja, iż Urban Bogusław w 1989 r. poddany był weryfikacji przez WUSW Przemyśl jako członek rodziny osoby starającej się o dopuszczenie do prac tajnych.


Zarządzenia/Orzeczenia
Treść
Ppl Rz 243/11 zarządzenie z dnia 31.12.2012 r. dotyczące Bogusława Urbana – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

Akta paszportowe
Akta o sygn. IPN Rz 396/75456 (EAPR 75456).


Wszystkie dane pochodzą z Instytutu Pamięci Narodowej
https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/624041?fbclid=IwAR2m6tdwNFXT_FIihqtdwTn6ZTNqHibGMGxeZ6hfbyPt9aog84eI4bZY28o

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow