Prokurator IPN nie powadzi sprawy Jerzego Mazura 

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Prokurator IPN nie powadzi sprawy Jerzego Mazura 

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne 

Imiona: Jerzy 
Nazwisko: Mazur
Miejsce urodzenia: Jarosław 
Data urodzenia: 05-09-1966
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje: 

Nazwa funkcji: Wicestarosta
Instytucja: Starostwo Powiatowe
Miejscowość: Przeworsk (powiat przeworski)
Data objęcia funkcji: 20-11-2018

Treść zapisów ewidencyjnych


Opis materiałów
Zarejestrowany w dniu 29.08.1988 w Wydz. "C" WUSW Przemyśl przez pion III RUSW Przeworsk pod numerem Pr 8641 w kategorii kandydat na dysponenta lokalu kontaktowego krypt. „Mewa”. Następnie w dniu 20.09.1988 "pozyskany" na dysponenta lokalu kontaktowego [LK]. Dnia 25.04.1989 przejęty na stan pionu VI RUSW Przeworsk. 22.01.1990 zdjęty z ewidencji operacyjnej "z powodu braku dalszych możliwości wykorzystania lokalu do celów służbowych pracowników RUSW". Materiały tj. teczka dysponenta lokalu kontaktowego została zniszczona przez jednostkę operacyjną we własnym zakresie w styczniu 1990.
Stan zachowania
Karta E-16 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW Rzeszów, Krosno, Przemyśl; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej WUSW Rzeszów, Krosno, Przemyśl; karta EO-137 z kartoteki odtworzeniowej WUSW Rzeszów, Krosno, Przemyśl; dziennik rejestracyjny WUSW Przemyśl, poz. 8641; karta EO-4/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; karta EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; zapis w komputerowym zbiorze danych [ZSKO 90].
Uwagi
Brak
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść
Ppl/Rz 9/19 zarządzenie z dnia 13.06.2019 r. dotyczące Jerzego Mazura – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.
Akta paszportowe. Karta Pz-1/1 z kartoteki paszportowej WUSW Przemyśl, akta o sygn. IPN Rz 396/124953 (EAPR 124953).


Wszystkie dane pochodzą z Instytutu Pamięci Narodowej
https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/629182
 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow