Prokurator IPN nie powadzi sprawy Jerzego Mazura 

Slide
Slide
Slide
Slide
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow

Prokurator IPN nie powadzi sprawy Jerzego Mazura 

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne 

Imiona: Jerzy 
Nazwisko: Mazur
Miejsce urodzenia: Jarosław 
Data urodzenia: 05-09-1966
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje: 

Nazwa funkcji: Wicestarosta
Instytucja: Starostwo Powiatowe
Miejscowość: Przeworsk (powiat przeworski)
Data objęcia funkcji: 20-11-2018

Treść zapisów ewidencyjnych


Opis materiałów
Zarejestrowany w dniu 29.08.1988 w Wydz. "C" WUSW Przemyśl przez pion III RUSW Przeworsk pod numerem Pr 8641 w kategorii kandydat na dysponenta lokalu kontaktowego krypt. „Mewa”. Następnie w dniu 20.09.1988 "pozyskany" na dysponenta lokalu kontaktowego [LK]. Dnia 25.04.1989 przejęty na stan pionu VI RUSW Przeworsk. 22.01.1990 zdjęty z ewidencji operacyjnej "z powodu braku dalszych możliwości wykorzystania lokalu do celów służbowych pracowników RUSW". Materiały tj. teczka dysponenta lokalu kontaktowego została zniszczona przez jednostkę operacyjną we własnym zakresie w styczniu 1990.
Stan zachowania
Karta E-16 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW Rzeszów, Krosno, Przemyśl; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej WUSW Rzeszów, Krosno, Przemyśl; karta EO-137 z kartoteki odtworzeniowej WUSW Rzeszów, Krosno, Przemyśl; dziennik rejestracyjny WUSW Przemyśl, poz. 8641; karta EO-4/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; karta EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; zapis w komputerowym zbiorze danych [ZSKO 90].
Uwagi
Brak
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść
Ppl/Rz 9/19 zarządzenie z dnia 13.06.2019 r. dotyczące Jerzego Mazura – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.
Akta paszportowe. Karta Pz-1/1 z kartoteki paszportowej WUSW Przemyśl, akta o sygn. IPN Rz 396/124953 (EAPR 124953).


Wszystkie dane pochodzą z Instytutu Pamięci Narodowej
https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/629182