Pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

23 lipca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na kadencję 2019 – 2022, powołanej Zarządzeniem Starosty Przeworskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. Komisję, zgodnie z art. 38a ustawy o samorządzie powiatowym, tworzy się w celu „realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli”.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – Starosta Przeworski Bogusław Urban przedstawił skład nowo powołanej Komisji:
1. Bogusław Urban – Starosta Przeworski – Przewodniczący Komisji;
2. Wiesław Bukowski – radny delegowany przez Radę Powiatu Przeworskiego;  
3. Krzysztof Bartuś – radny delegowany przez Radę Powiatu Przeworskiego;  
4. nadkom. Wojciech Biały – przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku;
5. asp. szt. Marek Zygmunt – przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku;
6. kpt. Marcin Lachnik – osoba powołana przez Starostę – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku;
7. Stanisław Wielgos – osoba powołana przez Starostę – Prezes Lokalnej Grupy Działania – Kraina Sanu
8. Krzysztof Dyrkacz – osoba powołana przez Starostę – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku.
W pracach Komisji uczestniczyć będzie Marzena Strokoń – Prokurator Rejonowy w Przeworsku wskazana przez Prokuratora Okręgowego w Przemyślu.
Do udziału w pracach Komisji powołano z głosem doradczym następujące osoby:
 1. Ryszard Trelka – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Przeworsku;
2. Adam Zabłocki – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku;
3. Bogdan Jarosz –  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku;
4. Piotr Zawadzki – Stacja Pogotowia Ratownictwa Medycznego w Przeworsku;
5. Janusz Śliwa – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku;
6. Tomasz Kotliński – Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Przeworsku;
7. Jan Śliwa – Sekretarz Powiatu Przeworskiego;
8. Waldemar Motyka – Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Starostwa Powiatowego w Przeworsku;
Tematami pierwszego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku były:
– ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na administrowanym terenie w I półroczu 2019 r.,
– realizacja zadań profilaktyczno-prewencyjnych zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym,
– przedstawienie propozycji przedsięwzięć do umieszczenia  w  powiatowym programie zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2019 – 2021,
– sprawy różne.

powiatprzeworsk.pl/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow