Nowoczesna Biblioteka – kolejna inwestycja w Przeworsku

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Nowoczesna Biblioteka – kolejna inwestycja w Przeworsku

Miasto Przeworsk czeka kolejna, znacząca inwestycja w infrastrukturę kultury. "Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku" to nazwa określonego we wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.

Jest nam niezmiernie miło poinformować czytelników i mieszkańców miasta, że wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie i otrzymał ostateczną akceptację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 1 866 226,00 zł. Dotacja w wysokości 1 399 667,00 zł., przy wymaganym 25 procentowym wkładzie własnym 466 559,00 zł.

Burmistrz Przeworska: "Serdecznie dziękuję dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku Panu Henrykowi Prochowskiemu, dziękuję bardzo zastępcy Burmistrza Miasta Przeworska Panu Wojciechowi Supersonowi oraz Pani Renacie Curzytek za ogromne zaangażowanie w pracach nad wnioskiem. Dzięki Państwa fachowości i kompetencjom wniosek o dofinansowanie został oceniony bardzo wysoko i w ogólnej lokacie uzyskał 4 miejsce i 1,4 mln dotacji".

Wniosek przewiduje modernizację całego budynku biblioteki, przebudowę pomieszczeń na parterze, nowych sal i magazynów. Budynek uzyska windę, nową elewację, okna, izolację pionową i nowoczesne wyposażenie.

UM Przeworsk

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow