Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Przeworska

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Przeworska

Podczas czerwcowej sesji Rady Miasta (19/06/2019) radni debatowali nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi Przeworska Leszkowi Kisielowi. Kolejny rok z rzędu włodarz otrzymuje absolutorium jednogłośnie.


Burmistrz Przeworska Leszek Kisiel napisał – W imieniu własnym i całego zespołu pracowników bardzo serdecznie dziękuję Państwu Radnym za jednogłośne udzielenie mi wotum zaufania i absolutorium – głosowanie za pozytywną oceną mojej pracy. To dla mnie bardzo ważne. Odbieram to jako akceptację moich działań w sprawie inwestycji oraz dbałości o budżet Przeworska. Zobowiązuje mnie to także do dalszej i efektywniejszej pracy dla naszego miasta.Dziękuję wszystkim pracownikom i służbom urzędu, prezesom spółek miejskich, dyrektorom, kierownikom oraz pracownikom jednostek organizacyjnych miasta, a przede wszystkim zastępcy Panu Wojciechowi Supersonowi i Skarbnikowi Miasta Przeworska Pani Dorocie Jarosz – przemyślane wydatkowanie środków publicznych i strategiczne działania to zasługa współpracy z Państwem. Bardzo dziękuję za zaufanie.


BO


Fot. Facebook

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow