Dzienny Dom „Senior+” otrzymał dofinansowanie

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Dzienny Dom „Senior+” otrzymał dofinansowanie

5 maja zostały ogłoszone wyniki otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021, z Modułu 2 na zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia w zakresie ich bieżącego utrzymania. Dzienny Dom „Senior+” w Przeworsku przystąpił do ww. konkursu i otrzymał środki finansowe w wysokości 128 160,00 zł.


Dzięki dotacji możliwym będzie zapewnienie wyżywienia uczestnikom, zrealizowanie w pełnym zakresie usług socjalno-opiekuńczych, działań edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, działań z terapii zajęciowej, z aktywnością ruchową i sportowo-rekreacyjnych, a także aktywizujących społecznie.

"Jestem pewny, że dla przeworskich seniorów nasz ośrodek jest prawdziwym DOMEM. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na podniesienie standardów zajęć prowadzonych przez instruktorów. To zdecydowanie poprawi jakość życia podopiecznych. Dziękuję Pani Krystynie Kaszubie, kierownik DDS, za zaangażowanie i skuteczne przygotowanie wniosku o dofinansowanie." – Powiedział Burmistrz Leszek Kisiel.

UM Przeworsk

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow