Droga na Aleksandrów

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Droga na Aleksandrów

Zgodnie z podawanymi wcześniej informacjami związanymi z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych i winnic, rozpoczął się kolejny etap inwestycji. Prace przeniosły się na ul. Aleksandrów. Przeprowadzone zostanie tam profilowanie i zagęszczanie podłoża na powierzchni 714 m2 oraz ułożona zostanie nawierzchnia z płyt żelbetowych na podsypce piaskowej, na powierzchni 510 m2, z tłuczniowymi poboczami o grubości 10 cm.

Bogate w piękno natury tereny na obrzeżach miasta już niedługo będą jeszcze bardziej dostępne. Zaplanowane prace na ul. Aleksandrów będą kosztować 74 268,16 zł i są w pełni finansowane ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego. Inwestycję wykonuje Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego BUDINSTEL Beata Kalamarz z Przeworska.

UM Przeworsk

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow