Dofinansowanie kolejnego etapu budowy dróg dojazdowych

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Dofinansowanie kolejnego etapu budowy dróg dojazdowych

Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel podpisał kolejną umowę na dofinansowanie modernizacji dróg w naszym mieście. Tym razem złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek dotyczył modernizacji dróg dojazdowych do pól oraz do przeworskich winnic. Złożony wniosek został oceniony pozytywnie i miasto Przeworsk otrzymało dotację w wysokości 150 000 zł, co razem z ze środkami własnymi zarezerwowanymi na ten cel w wysokości 20 000 zł daję łącznie kwotę 170 000 zł z przeznaczeniem na modernizację dróg. Modernizacją objęte zostaną dwie drogi dojazdowe na działkach nr 2483/2 boczna ul.Wiejskiej oraz na działce nr 4356 dojazd do przeworskich winnic. Modernizacja tych odcinków drogowych pozwoli na dojazdy do zabudowań mieszkańcom oraz do pół dla rolników, a także przedsiębiorców do przeworskich winnic. Przebudowa dróg jest kontynuacją programu polepszenia warunków dojazdowych do nieruchomości rolnych mieszkańcom Przeworska rozpoczętych w ubiegłym roku, a finansowanych ze środków, które pochodzą z opłat za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow