„Katalog zbiorów Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku”

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

„Katalog zbiorów Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku”

Miło nam poinformować, że ukazał się drukiem „Katalog zbiorów Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku” autorstwa Wojciecha Kruka.

„Katalog zbiorów Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku” to publikacja prezentująca bogatą i unikatową kolekcję pożarniczą, pochodzącą głównie z terenu powiatu przeworskiego, która była dawniej na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych. Została ona zgromadzona i uratowana przed zniszczeniem przez Leona Trybalskiego, przeworskiego kolekcjonera pamiątek strażackich.

Ideę utworzenia Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku zapoczątkował również sam Leon, który swój prywatny zbiór pożarniczy, gromadzony przez niemal całe swoje życie, przekazał za darmo społeczeństwu w 1974 r. Ofiarowany przez Leona Trybalskiego wyjątkowy, imponujący i regionalny zbiór zabytkowego sprzętu strażackiego jest dzisiaj bezcenny dla kultury polskiej oraz miasta Przeworska. Cały dorobek jaki pozostawił po sobie Leon Trybalski, a w szczególności Muzeum Pożarnictwa zasługuje na uznanie i wdzięczność.

Katalogiem tym chcę oddać szacunek druhowi Leonowi Trybalskiemu oraz wszystkim strażakom Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy niejednokrotnie biorąc udział w akcjach pożarniczych narażają swoje życie na niebezpieczeństwo.

Głównym celem katalogu do wystawy stałej Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku jest zaprezentowanie miłośnikom, pasjonatom i większej grupie osób, wspaniałej na skalę Polski kolekcji pożarniczej, w skład której wchodzi duża ilość i różnorodność eksponatów.

Część opisowa niniejszego katalogu została oparta na dokumentach archiwalnych, czasopismach oraz publikacjach pochodzących głównie ze zbiorów muzeum oraz opatrzona została materiałem fotograficznym, obrazującym stary sprzęt strażacki. Ponadto zaprezentowano w nim dokumenty archiwalne i fotografie ze zbiorów muzeum. Katalog został podzielony na 20 rozdziałów, z czego najobszerniejszy rozdział poświęcony został kolekcji sikawek strażackich z końca XIX i pocz. XX w. Jest ona dzisiaj największą w Polsce znajdującą się w Muzeach Pożarnictwa.

Niech ten katalog wydany w przeddzień jubileuszu 50. rocznicy istnienia Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku będzie dla Wszystkich ciekawą lekturą oraz zaproszeniem do odwiedzenia naszego Muzeum.

„Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego” oraz ze środków Powiatu Przeworskiego.

Wojciech Kruk, Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku

Źródło: KPPSP Przeworsk

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow