POLICJA PRZYPOMINA – WYPALANIE TRAW JEST NIEDOZWOLONE!

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

POLICJA PRZYPOMINA – WYPALANIE TRAW JEST NIEDOZWOLONE!

Każdego roku w okresie wiosennym dochodzi do pożarów spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków rolnych. Proceder ten nie tylko w znacznym stopniu niszczy przyrodę, ale jest również bardzo niebezpieczny m.in. z uwagi na brak kontroli nad błyskawicznie rozprzestrzeniającym się żywiołem. Wzniecony pożar zagraża ludziom i ich dobytkowi, płoną lasy i giną zwierzęta. Konsekwencje w postaci grzywny to najłagodniejsza kara, jaka może spotkać osoby wypalające trawy.

Wczesną wiosną wyraźnie wzrasta liczba pożarów spowodowanych wypalaniem łąk i nieużytków rolnych. Doprowadza to do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w ekosystemie.  Niestety wśród społeczeństwa wciąż panuje przekonanie, że wypalenie traw wpływa na polepszenie, jakości gleby. Tymczasem, wypalanie traw, łąk, nieużytków rolnych, pasów przydrożnych czy szlaków kolejowych jest zabronione.

Przepisy są jasne i nie pozostawiają miejsca na wątpliwości. Zgodnie z art. 124 Ustawy o ochronie przyrody, wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków i innych wymienionych obszarów jest surowo zabronione. Art. 131 pkt 12 tej samej ustawy przewiduje karę aresztu albo grzywny za nieprzestrzeganie tego zakazu. Równie surowe sankcje przewiduje Ustawa o lasach, zwracając szczególną uwagę na ochronę terenów leśnych i przyległych do nich obszarów.

Niebezpieczeństwo związane z wypalaniem nie ogranicza się jedynie do potencjalnego ryzyka pożaru. Dym unoszący się nad spalonymi terenami może znacząco obniżać jakość powietrza, zagrażając zdrowiu mieszkańców okolicznych terenów. To, co może wydawać się problemem lokalnym, ma zatem wpływ na szerszą społeczność.

Za naruszenie przepisów przeciwpożarowych grożą również surowe sankcje, w tym możliwość nałożenia grzywny do 5000 zł. Sprawcy cięższych przestępstw, jak sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób, mogą nawet trafić za kratki na bardzo długi czas. To poważne konsekwencje, które powinny zniechęcić do tak ryzykownego zachowania.

Apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku i szacunku dla przyrody, która jest naszym wspólnym dobrem. Wspólnymi siłami możemy zapobiec tragediom i chronić nasze środowisko dla przyszłych pokoleń. Nie bądźmy obojętni, reagujmy na nielegalne działania, które zagrażają naszemu wspólnemu bezpieczeństwu.

Źródło: KPP Przeworsk

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow