Powrót

Tryńcza Liderem Ekonomii Społecznej

Listopad 6, 2019

Gmina  Tryńcza została doceniona poprzez działania prowadzone na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, zajmując I miejsce ex aequo  z Gminą Leżajsk orazm Miastem i Gminą Nowa Sarzyna w konkursie Podkarpackich Liderów Ekonomii Społecznej prowadzonym pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego w kategorii ,,Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie”.


Gmina Tryńcza będąc Jednostką Samorządu Terytorialnego całkowicie wspiera rozwój ekonomii społecznej angażując się w pomoc podmiotom ekonomii społecznej na terenie gminy przede wszystkim wspierając Spółdzielnie ,,Gorzyczanka”. Na terenie gminy powstało i działa aktywnie Centrum Integracji Społecznej mające na celu aktywizację osób bezrobotnych oraz zagrożonych lub wykluczonych społecznie. Wspieramy również organizacje pozarządowe oraz grupy inicjatywne poprzez pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowania i realizację inicjatyw społecznych, co zaowocowało w ostatnich miesiącach przygotowaniem oraz realizacją 11 mikrograntów na łączną kwotę 66 tys. zł.

 


Copyright 2011 - 2017 Portal MojPrzeworsk.pl
Heron maszyny Kucab