Powrót

80 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Wrzesień 2, 2019

W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej na odrestaurowanej mogile Żołnierza z 1939 roku, grobach Nieznanych Żołnierzy, mogiłach Żołnierzy Kampanii Wrześniowej z-ca burmistrza Wojciech Superson, przewodniczący Rady Miasta Przeworska Tomasz Majba oraz Sekretarz Miasta Przeworska Agnieszka Zakrzewska złożyli kwiaty i zapalili znicze. Pamięć o obrońcach naszego kraju wspólną modlitwą i wspomnieniami uczcili również przedstawiciele przeworskich kombatantów pan Tadeusz Gołdasz i pani Stefania Potym oraz niezawodni i niezastąpieni Harcerze z Kresów na czele z phm. Agnieszką Bernacką.

Rocznicowe spotkanie zakończono braterskim kręgiem i pieśnią harcerską "Bratnie słowo".

 


Copyright 2011 - 2017 Portal MojPrzeworsk.pl
Heron maszyny Kucab