Przeworski „Smok”

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Przeworski „Smok”

Od września 2016 roku dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku przez Polski Związek Koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku działa Szkolny Młodzieżowy Ośrodek koszykówki „SMOK” dziewcząt. Jest to program finansowany przez Polski Związek Koszykówki ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, którego nadrzędnym celem jest popularyzacja, zwiększenie ilości dzieci uprawiających tę dyscyplinę sporu, jak również zwiększenie sprawności fizyczne.

PZKosz ze swojej strony pokrywa koszty zakupu specjalistycznego sprzętu sportowego (piłki, D-MAN, drabinki koordynacyjne, mini płotki, mini kosz dojazdowy z trzema tablicami, znaczniki  jak również kamerę i laptopa), jak i koszty zatrudnienia trenerów. Miasto zobowiązane jest zgodnie z umową do zapewnienia wykwalifikowanej kadry trenerskiej, zakup strojów sportowych, udostępnienia sali sportowej potrzebnej do prowadzenia zajęć.

W ramach współpracy i dzięki podpisaniu umowy pomiędzy Leszkiem Kisielem Burmistrzem Miasta Przeworska a Polskim Związkiem Koszykówki od stycznia bieżącego roku kontynuowany jest projekt Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki dziewcząt, który realizowany jest przy Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku. Niestety początek pierwszego semestru nie był przyjazny dla sportu, a w szczególności tego halowego (COVID 19), ale jak tylko stworzyły się ku temu warunki od razu wrócono do treningów.Zaczęliśmy maju i żeby choć w części nadrobić stracony czas trenowaliśmy do końca lipca.

W tym roku zajęcia Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki prócz Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeworsku, odbywały się również na Hali Sportowej im. Tadeusza Ruta w Przeworsku. Każda z grup, tj. klasy I-II, III-IV i klasy V, swoje 90 minutowe zajęcia odbywają dwa razy w tygodniu. Kadrę trenerską tworzą Wojciech Jurkiewicz i Bartłomiej Diduch, który jest jednocześnie koordynatorem programu SMOK w Przeworsku.

Jak co roku, tak i w tym, dziewczyny trenujące w Szkolnym Młodzieżowym Ośrodku Koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku, jak i zawodniczki MOSiR Przeworsk wzięły udział w „Festiwalu minikoszykówki – Koszalin 2021”. Spędziły tam jedenaście dni, rozegrały ponad 15 meczy i brały udział w wielu konkursach sprawnościowych jak i pozasportowych. Prócz tego regenerowały swoje siły w Koszalińskim Parku Wodnym, jak i na plażach Mielna i Unieścia. Odbyły również rejs statkiem i zwiedzały Kołobrzeg.

UM Przeworsk

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow