Przeworski „Smok”

Slide
Slide
Slide
Slide
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow

Przeworski „Smok”

Od września 2016 roku dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku przez Polski Związek Koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku działa Szkolny Młodzieżowy Ośrodek koszykówki „SMOK” dziewcząt. Jest to program finansowany przez Polski Związek Koszykówki ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, którego nadrzędnym celem jest popularyzacja, zwiększenie ilości dzieci uprawiających tę dyscyplinę sporu, jak również zwiększenie sprawności fizyczne.

PZKosz ze swojej strony pokrywa koszty zakupu specjalistycznego sprzętu sportowego (piłki, D-MAN, drabinki koordynacyjne, mini płotki, mini kosz dojazdowy z trzema tablicami, znaczniki  jak również kamerę i laptopa), jak i koszty zatrudnienia trenerów. Miasto zobowiązane jest zgodnie z umową do zapewnienia wykwalifikowanej kadry trenerskiej, zakup strojów sportowych, udostępnienia sali sportowej potrzebnej do prowadzenia zajęć.

W ramach współpracy i dzięki podpisaniu umowy pomiędzy Leszkiem Kisielem Burmistrzem Miasta Przeworska a Polskim Związkiem Koszykówki od stycznia bieżącego roku kontynuowany jest projekt Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki dziewcząt, który realizowany jest przy Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku. Niestety początek pierwszego semestru nie był przyjazny dla sportu, a w szczególności tego halowego (COVID 19), ale jak tylko stworzyły się ku temu warunki od razu wrócono do treningów.Zaczęliśmy maju i żeby choć w części nadrobić stracony czas trenowaliśmy do końca lipca.

W tym roku zajęcia Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki prócz Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeworsku, odbywały się również na Hali Sportowej im. Tadeusza Ruta w Przeworsku. Każda z grup, tj. klasy I-II, III-IV i klasy V, swoje 90 minutowe zajęcia odbywają dwa razy w tygodniu. Kadrę trenerską tworzą Wojciech Jurkiewicz i Bartłomiej Diduch, który jest jednocześnie koordynatorem programu SMOK w Przeworsku.

Jak co roku, tak i w tym, dziewczyny trenujące w Szkolnym Młodzieżowym Ośrodku Koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku, jak i zawodniczki MOSiR Przeworsk wzięły udział w „Festiwalu minikoszykówki – Koszalin 2021”. Spędziły tam jedenaście dni, rozegrały ponad 15 meczy i brały udział w wielu konkursach sprawnościowych jak i pozasportowych. Prócz tego regenerowały swoje siły w Koszalińskim Parku Wodnym, jak i na plażach Mielna i Unieścia. Odbyły również rejs statkiem i zwiedzały Kołobrzeg.

UM Przeworsk