Próba odwołania Starosty na dzisiejszej sesji Rady Powiatu

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Próba odwołania Starosty na dzisiejszej sesji Rady Powiatu

Dzisiaj tj. 09.05.2023 odbyła się sesja Rady Powiatu. Na sesji od początku obecnych było 18 radnych.

Jednym z punktów obrad był podjęcie uchwały o odwołaniu Starosty. Tuż przed głosowaniem tego punktu obrad część radnych opuściła salę i na głosowaniu pozostało 13 radnych, z których 11 zagłosowało za odwołaniem Starosty, 1 był przeciw, oraz 1 głos był nieważny..

Do odwołania Starosty potrzeba 12 głosów, tak więc Rada Powiatu nie podjęła uchwały
o odwołaniu Starosty.

TMP

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow