Spotkanie podsumowujące realizację projektu Liderzy Korporacji

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Spotkanie podsumowujące realizację projektu Liderzy Korporacji

W dniu 6 września br. w Zespole Pałacowo-Parkowym w Zarzeczu odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Liderzy Kooperacji”.

W spotkaniu uczestniczyła Pani Anna Schmidt-Rodziewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak również Pani Małgorzata Dankowska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Rzeszowie, Pan Jerzy Jęczmienionka- Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Pan Bogusław Urban- Starosta Przeworski, Pan Wiesław Kubicki- Radny Powiatu Przeworskiego oraz przedstawiciele Rady Gminy w Zarzeczu, sołtysi, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych z terenu powiatu i gminy Zarzecze.

Spotkanie skierowane było przede wszystkim do rodzin w terenu gminy Zarzecze, które uczestniczyły w projekcie tj. 31 rodzin, w których jest osoba niepełnosprawna oraz 17 rodzin wielodzietnych.

Głównym organizatorem spotkania był Wójt Gminy Zarzecze – Tomasz Bury, zaś współorganizatorami  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu oraz Centrum Kultury w Zarzeczu

Projekt Liderzy Kooperacji to model, który zakłada współpracę jednostek powiatowych i gminnych na rzecz rodzin. Gmina Zarzecze jako jedna z 6 gmin na terenie województwa podkarpackiego uczestniczy w tym projekcie, w roku 2018 w I-wszym Kamieniu Milowym, a od 2019r. w II-gim Kamieniu Milowym

Zaproszeni goście wręczyli rodzinom upominki, które zostały zakupione w ramach projektu tj.: rodziny wielodzietne otrzymały: tablety i e-book, środki czystości, gry edukacyjne oraz lekcje języka angielskiego, zaś rodziny z osobami niepełnosprawnymi: tablety, według zgłaszanych potrzeb, środki czystości, drobny sprzęt do rehabilitacji. Rodziny mogły miło spędzić czas i skorzystać z atrakcji, które zostały przygotowane przez organizatorów spotkania.

Model, w którym gmina Zarzecze bierze udział jest innowacyjny. Mamy nadzieję, że w przyszłości zostaną dostosowane przepisy, aby współpraca jednostek gminnych i powiatowych nadal mogła się rozwijać. Takie projekty są potrzebne, aby wspierać rodziny.

Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Pana Jerzego Jęczmienionki i jego pracowników.

Projekt realizowany jest bowiem przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie /umowa o współpracy dotycząca pilotażu modelu kooperacji pomiędzy Województwem Podkarpackim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, a powiatem Przeworskim oraz Gminą Zarzecze została podpisana 6 czerwca 2019r.

 

http://gminazarzecze.pl/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow