Powstanie drugi oddział żłobka w Rożniatowie

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Powstanie drugi oddział żłobka w Rożniatowie

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu programu ,,Maluch +'', wniosek złożony przez Urząd Gminy Zarzecze uzyskał pozytywną opinię i znalazł się na liście wniosków objętych 80% dofinansowaniem.

W wyniku tego rozstrzygnięcia powstanie Filia Publicznego Żłobka w Zarzeczu z siedzibą w Rożniatowie. Nasza gmina uzyskała w ramach programu dofinansowanie z Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na ten cel kwotę w wysokości , zł. Wkład własny Gminy Zarzecze wyniesie 120 000,00 zł. Całość zadania opiewa na kwotę 600 000,00 zł.

W ramach projektu dodatkowe16 dzieci będzie miało możliwość uczęszczania do Filii Żłobka w Rożniatowie.

UG Zarzecze

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow