Ponad milion złotych na Stację Uzdatniania Wody w Zarzeczu

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Ponad milion złotych na Stację Uzdatniania Wody w Zarzeczu

Na mocy Uchwały Nr 156/3416/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 maja 2020 r., wniosek Gminy Zarzecze o dofinansowanie rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Zarzeczu, znalazł się na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania.

9 czerwca 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Wójt Gminy Zarzecze – Tomasz Bury, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Zofii Wilk podpisali umowę dotacyjną.

́́ ł.

Całkowita wartość realizacji zadania opiewa na kwotę 1.990.878 zł,. Wkład finansowy Gminy wynosi 960.963 zł. W kwocie tej zawarty jest podatek VAT, który będzie odliczany współczynnikiem metrażowym.

Jeszcze w czerwcu zostanie ogłoszony przetarg na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Zarzeczu.

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow