Jednogłośne absolutorium dla wójta gminy Zarzecze

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Jednogłośne absolutorium dla wójta gminy Zarzecze

W dniu wczorajszym miała miejsce sesja absolutoryjna Rady Gminy Zarzecze na której Radni Gminy Zarzecze jednogłośnie udzielili mi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019.

Pozytywną opinię na temat finansów w naszej gminie wydała wcześniej także Regionalna Izba Obrachunkowa.

Z tego miejsca chciałbym podziękować Radnym Gminy Zarzecze , Sołtysom Sołectw, Pracownikom oraz Mieszkańcom naszej gminy za dobrą współpracę.

Dziękuję również za wsparcie Bogusław Urban – Staroście Przeworskiemu, oraz Dyrektorowi Caritas Archidiecezji Przemyskiej – Arturowi Jańcowi.

Liczę, iż wspólnymi siłami w dalszym ciągu będziemy rozwijać naszą gminę.

 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow