Budżet gminy Zarzecze przyjęty jednogłośnie

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Budżet gminy Zarzecze przyjęty jednogłośnie

W dniu wczorajszym miała miejsce sesja budżetowa Rady Gminy Zarzecze na której najważniejszym punktem było podjęcie uchwały budżetowej na rok 2021.

Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany budżet, za co bardzo dziękuję.

Dziękuję za współpracę na rzecz naszej gminy w 2020 roku Radnym Gminy Zarzecze, Sołtysom Sołectw, Pracownikom oraz Mieszkańcom naszej gminy.

Podziękowania kieruję również do Pani Minister #AnnySchmidt, Starosty Przeworskiego Bogusław Urbana, Dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej #ArturaJańca,Radnych Powiatu Przeworskiego z terenu naszej gminy oraz Fundacja im. Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego.

Jest to budżet mocno ukierunkowany na inwestycje. Zaplanowaliśmy min.

➡ budowę sali gimnastycznej w #Siennowie,
➡ modernizację i rozbudowa stacji uzdatniania wody w #Zarzeczu,
➡ powstanie Publicznego Żłobka w #Rożniatowie,
➡ przebudowę czterech przepompowni ścieków w #Żurawiczkach oraz #Zalesiu,
➡ budowę kotłowni na potrzeby #SzkołyPodstawowejwZarzeczu oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zarzeczu,
➡ wymiana oświetlenia ulicznego (na LED) na terenie gminy.

Gmina Zarzecze

 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow