Zakończenie projektu „działaMY!”

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Zakończenie projektu „działaMY!”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku w okresie od czerwca 2022 r. do grudnia 2022 r. realizowało projekt w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2022 r. pn. działaMY!, który był współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

W ramach projektu wydany został informator nt. zadań realizowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Powiatu Przeworskiego. Zrealizowane zostały spotkania edukacyjne dla seniorów z takimi specjalistami jak: ratownik medyczny, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prawnik, funkcjonariusz policji oraz kurs samoobrony. Dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Przeworskiego zostały zaprezentowane spektakle oraz warsztaty profilaktyczne nt. przeciwdziałania przemocy. Dla przedstawicieli służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy została zorganizowana Konferencja poświęcona tematyce przeciwdziałania przemocy. Zorganizowane również zostało spotkanie podsumowujące spotkania edukacyjne dla seniorów. Wszystkim serdecznie dziękujemy za współpracę oraz udział w Programie.

Informacje na temat zrealizowanego projektu udzielane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku, ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk, tel/fax (16) 649 09 10 wew. 28

e-mail: kontakt@pcpr.przeworsk.pl

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow