Tryńcza – bezpieczne wakacje

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Tryńcza – bezpieczne wakacje

19 lipca 2019 r. w Zespole Szkół w Tryńczy odbyło się spotkanie z dziećmi z półkolonii. W ramach akcji „Bezpieczne wakacje” strażacy prowadzą prelekcje w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,koloniach półkoloniach i obozach harcerskich. Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w trakcie spotkań z dziećmi i młodzieżą udzielają praktycznych porad m.in. z zakresu pierwszej pomocy i wypoczynku nad wodą, w lesie, na wsi czy w mieście. Informują o potencjalnych zagrożeniach pożarowych spowodowanych często nieostrożnością i nieuwagą oraz uczą zasad bezpiecznego zachowania się. Dzieci i młodzież wypoczywająca w miesiącach letnich na terenie Podkarpacia ma możliwość zwiedzenia lokalnej jednostki straży pożarnej, gdzie również jest zapoznawana z tymi zasadami. Organizatorzy obozów czy kolonii często zgłaszają się do lokalnej straży pożarnej o zorganizowanie spotkania z dziećmi na temat zasad bezpiecznego wypoczynku i właściwego zachowania na danym terenie oraz jak postąpić w wypadku powstania zagrożenia.

Akcje „Bezpieczne wakacje” i jej pochodne są ważnym elementem w działalności przeworskich strażaków ponieważ bezpośrednio przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa powszechnego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, na terenie naszego powiatu.

Opracował: bryg. Tomasz Dzień, KP PSP Przeworsk
Zdjęcia: asp.sztab. Tomasz Flak, KP PSP Przeworsk

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow