Szkoła pamięta

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Szkoła pamięta

Od połowy października uczniowie miejscowych szkół angażują się w porządkowanie cmentarzy i pozostałych miejsc pamięci na terenie Gminy Tryńcza. Uczniowie z Gorzyc i Jagiełły porządkowali cmentarz w Jagielle – Niechciałkach oraz cmentarz z czasów I wojny światowej w Gorzycach. Uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej wraz z rodzicami na cmentarzu parafialnym zadbali m.in. o mogiłę powstańca styczniowego, rodziny Młynarskich oraz rodziców gen. Chruściela. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Tryńczy i Publicznej Szkoły Podstawowej w Ubieszynie porządkowali natomiast groby znajdujące się poza terenem cmentarzy, m. in. na terenie Głogowca i Wólki Małkowej. Działania te wpisują się w akcję „Szkoła pamięta” zainicjowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 


 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow