Stypendia dla uczniów

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Stypendia dla uczniów

Dzięki pozyskanym środkom od sponsorów oraz wsparciu Rady Rodziców, 11 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gorzycach oraz 8 uczniów Szkoły Podstawowej w Tryńczy otrzymało stypendia za wysokie wyniki w nauce, osiągnięte w I semestrze.


Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gniewczynie otrzymali stypendia im. Wandy i Jadwigi Chruściel. Wsparcie stypendialne otrzymało 4 uczniów kl. VIII, w wysokości 1 000 zł (płatne 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy).


Gratulacje stypendystom złożył także wójt Ryszard Jędruch w obecności sponsorów oraz dyrekcji szkół.


Gratulujemy wysokich wyników w nauce oraz życzymy niesłabnącej motywacji do poszerzania wiedzy, mimo niecodziennej sytuacji i nauki w trybie zdalnym.


Dziękujemy Panu Stanisławowi Wielgosowi, prezesowi spółki MAR-SPAW, Państwu Bogusławie i Januszowi Niżnik, Urszuli i Leszkowi Flak, Dorocie i Stanisławowi Matuszek, Bożenie i Józefowi Mazur, Józefowi Czwakiel, Danielowi Misiło, Adamowi Misiło za okazane wsparcie i przekazane środki finansowe, oraz Radzie Rodziców z Gorzyc.

https://tryncza.eu/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow