Stypendia dla uczniów

Slide
Slide
Slide
Slide
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow

Stypendia dla uczniów

Dzięki pozyskanym środkom od sponsorów oraz wsparciu Rady Rodziców, 11 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gorzycach oraz 8 uczniów Szkoły Podstawowej w Tryńczy otrzymało stypendia za wysokie wyniki w nauce, osiągnięte w I semestrze.


Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gniewczynie otrzymali stypendia im. Wandy i Jadwigi Chruściel. Wsparcie stypendialne otrzymało 4 uczniów kl. VIII, w wysokości 1 000 zł (płatne 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy).


Gratulacje stypendystom złożył także wójt Ryszard Jędruch w obecności sponsorów oraz dyrekcji szkół.


Gratulujemy wysokich wyników w nauce oraz życzymy niesłabnącej motywacji do poszerzania wiedzy, mimo niecodziennej sytuacji i nauki w trybie zdalnym.


Dziękujemy Panu Stanisławowi Wielgosowi, prezesowi spółki MAR-SPAW, Państwu Bogusławie i Januszowi Niżnik, Urszuli i Leszkowi Flak, Dorocie i Stanisławowi Matuszek, Bożenie i Józefowi Mazur, Józefowi Czwakiel, Danielowi Misiło, Adamowi Misiło za okazane wsparcie i przekazane środki finansowe, oraz Radzie Rodziców z Gorzyc.

https://tryncza.eu/