Sesja budżetowa gminy Tryńcza

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Sesja budżetowa gminy Tryńcza

Po otrzymaniu pozytywnej Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie oraz zaopiniowaniu projektu uchwały przez Komisje Rady Gminy, uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tryńcza na 2021 rok została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie.


Budżet Gminy Tryńcza na rok 2021 zakłada łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Tryńcza w wysokości 44,3 mln w tym dochody bieżące – 42, 8 mln zł oraz dochody majątkowe – 1, 4 mln zł.
Wydatki to kwota 46 mln zł, w tym na inwestycje przeznacza się 9,6 mln zł m.in na:
– rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków 5 mln zł,
-współpracę z Powiatem Przeworskim i Województwem Podkarpackim na kontynuacje zadań budowy dróg, ścieżki
– rowerowej i chodników oraz budowa mostu przez Wisłok – 2,8 mln zł
-budowę i modernizację dróg na terenie gminy – 700 tys. zł
Składamy serdeczne podziękowania Radzie Gminy Tryńcza za jednogłośność i zrozumienie realizowanej przez Pana Wójta polityki rozwoju zrównoważonego naszej Małej ojczyzny – Naszej Gminy.
Jednym z punktów dzisiejszej sesji była także prezentacja sprzętu będącego na wyposażeniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tryńczy.

https://tryncza.eu/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow