„Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

„Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza

1 czerwca wójt Ryszard Jędruch przy kontrasygnacie skarbnika Jolanty Flak podpisał umowy na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza" z podziałem na cztery części.
Umowy na realizację poszczególnych zadań podpisano z następującymi wykonawcami:
Część nr 1 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr P 1574R Sieniawa – Gorzyce w m. Gorzyce o wartości 222 tys. zł. oraz część nr 2 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr P 1580R Gorliczyna – Wólka Pełkińska w m. Jagiełła o wartości 162 tys. zł realizować będzie Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni.
Część nr 3 – Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej nr P 1577R Gniewczyna Łańcucka (kontynuacja) o wartości 100 tys. zł – wykonawcą zadania będzie Firma Usługowo-Budowlana Mariusz Dryla.
Część nr 4 – Przebudowa drogi powiatowej nr P 157R Tryńcza – Głogowiec w m. Głogowiec i Tryńcza. Zadanie realizować będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.. Koszt zadania wyniesie 173 tys. zł.

Powyższe zadania zrealizowane zostaną w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Inwestycja współfinansowana jest ze środków budżetu Gminy Tryńcza oraz Powiatu Przeworskiego w ramach zawartego porozumienia. 

tryncza.eu

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow