Otwarcie kolejnej ścieżki rowerowej

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Otwarcie kolejnej ścieżki rowerowej

Przy udziale Starosty Powiatu Przeworskiego, dyrektora i pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku, Wójta, Radnych, Sołtysa i przedstawicieli Wykonawcy przebudowana droga powiatowa nr 1572 relacji Tryńcza – Wólka Małkowa wraz z wydzielonym pasem dla rowerzystów została dziś oficjalnie oddana do użytku.

W ramach inwestycji na długości 1,1 km wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa. Dzięki poszerzeniu pasa jezdni, wydzielony został bezpieczny pas dla rowerzystów na długości 1,4 km, o szerokości 1,5 m.

Inwestycja rozpoczęła się końcem marca i dziś została oficjalnie oddana do użytku, poprzez symboliczne przecięcie wstęgi. Nową trasę rowerową sprawdzili od razu uczniowie Szkoły Podstawowej w Tryńczy a także Starosta Przeworski Bogusław Urban Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Nowak, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Bartuś oraz przedstawiciel wykonawcy Marek Mirek pełniący funkcję kierownika budowy, którzy odcinek otwartej trasy pokonali na rowerach.

Wartość inwestycji to kwota prawie 500 tys. zł.
W ramach zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Tryńcza a Powiatem Przeworskim partycypacja w kosztach zadania określona została na poziomie 50 % po stronie gminy i powiatu.

Jest to już kolejna bezpieczna trasa dla rowerzystów zlokalizowana na terenie naszej gminy.
Wykonawcą zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego było Konsorcjum firm: Lider PBI Infrastruktura S.A z siedzibą w Kraśniku oraz Partner: PBI WMB Sp. z o.o. z/s w Sandomierzu.

https://tryncza.eu/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow