Nagrody w konkursie „Zimowe pejzaże” przyznane

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Nagrody w konkursie „Zimowe pejzaże” przyznane

Dyrektorzy szkół odebrali z rąk wójta Ryszarda Jędrucha oraz dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy, Marzeny Rydzik nagrody przyznane w konkursie „Zimowe pejzaże”. Za ich pośrednictwem zostaną przekazane laureatom oraz wyróżnionym uczniom.


Podczas spotkania odbyło się także oficjalne powierzenie stanowisk dyrektorów dwóch szkół na kolejne, pięcioletnie kadencje.


W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych, Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy od 1 września 2021 r. zostanie ponownie Pani Elżbieta Kubrak a Dyrektorem Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego im. Króla Władysława Jagiełły w Jagielle Pan Andrzej Ruchała.


Wójt Gminy Tryńcza wręczył również nominację na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryńcza Pani Dominice Kozak. Nowa jednostka, która rozpocznie działalność w dniu 1 kwietnia 2021 r., powstanie w wyniku połączenia dwóch obecnie istniejących samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy oraz Trynieckiego Centrum Kultury w Tryńczy.

https://tryncza.eu/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow