Klub Seniora w Jagielle

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Klub Seniora w Jagielle

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy w wieku senioralnym, od stycznia 2021 r. funkcjonuje kolejna placówka z ofertą zajęć dla osób w wieku 60 +  działająca w formie klubu seniora, który mieści się w budynku po byłym przedszkolu w Jagielle. 
Uczestnikami projektu są osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, zamieszkujące obszar gminy Tryńcza. Do klubu uczęszcza 15 seniorów zakwalifikowanych do programu. 
Klub działa w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy i ma na celu w szczególności zapewnienie wsparcia osobom starszym poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej oraz rekreacyjnej.   👵🧓
ℹDziałalność Klubu Seniora+ w Jagielle finansowana jest ze środków dotacji celowej budżetu państwa, środków budżetu Gminy Tryńcza oraz innych środków zewnętrznych. Klub funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Wieloletniego Programu Rządowego „Senior+” na lata 2015-2020. 
Uczestnicy zajęć mają do dyspozycji: dużą salę wyposażoną w meble oraz sprzęt RTV, salę do zajęć rehabilitacyjnych wyposażoną w sprzęt rehabilitacyjny, kuchnię i toalety. 
W warunkach pracy stacjonarnej Klub funkcjonuje w poniedziałki, środy  i piątki przez 4 godziny dziennie, według comiesięcznych harmonogramów.
Środki na utworzenie Klubu Seniora, w kwocie 150 tys. zł, przeznaczone na remont budynku oraz zakup wyposażenia, zostały pozyskane z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Senior+” na lata 2015-2020.

Gmina Tryńcza

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow