II etap ścieżki rowerowej oddany do użytku.

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

II etap ścieżki rowerowej oddany do użytku.

Koszt inwestycji opiewa na kwotę 500 tys. zł z czego 175 tys. zł pochodzi z budżetu Województwa Podkarpackiego, a pozostała część z budżetu Gminy Tryńcza.

Serdecznie dziękujemy Zarządowi Województwa Podkarpackiego za przekazane środki finansowe oraz Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie za wspólną realizację inwestycji, której celem jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej a jednocześnie rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej.


Podziękowania także dla Rady Gminy Tryńcza za przeznaczone w budżecie gminy środki na ten cel.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Przedstawiciele Wykonawcy oraz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku mł. insp. Mariusz Kulaga, Radni na czele z przewodniczącą Zofią Nowak, sołtysi wsi Gniewczyna Tryniecka i Łańcucka, Kierownik Referatu Inwestycji Tomasz Penkal oraz wójt Ryszard Jędruch.


Po oficjalnym otwarciu i przecięciu wstęgi, jakość wykonanej ścieżki sprawdził Wicemarszałek oraz Wójt przemierzając ścieżkę rowerem.

https://tryncza.eu/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow