II etap ścieżki rowerowej oddany do użytku.

Slide
Slide
Slide
Slide
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow

II etap ścieżki rowerowej oddany do użytku.

Koszt inwestycji opiewa na kwotę 500 tys. zł z czego 175 tys. zł pochodzi z budżetu Województwa Podkarpackiego, a pozostała część z budżetu Gminy Tryńcza.

Serdecznie dziękujemy Zarządowi Województwa Podkarpackiego za przekazane środki finansowe oraz Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie za wspólną realizację inwestycji, której celem jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej a jednocześnie rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej.


Podziękowania także dla Rady Gminy Tryńcza za przeznaczone w budżecie gminy środki na ten cel.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Przedstawiciele Wykonawcy oraz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku mł. insp. Mariusz Kulaga, Radni na czele z przewodniczącą Zofią Nowak, sołtysi wsi Gniewczyna Tryniecka i Łańcucka, Kierownik Referatu Inwestycji Tomasz Penkal oraz wójt Ryszard Jędruch.


Po oficjalnym otwarciu i przecięciu wstęgi, jakość wykonanej ścieżki sprawdził Wicemarszałek oraz Wójt przemierzając ścieżkę rowerem.

https://tryncza.eu/