Dwie nauczycielki wyróżnione Medalem Komisji Edukacji Narodowej

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Dwie nauczycielki wyróżnione Medalem Komisji Edukacji Narodowej

Dwie nauczycielki SP w Gniewczynie Łańcuckiej zostały wyróżnione Medalem Komisji Edukacji Narodowej – odznaczeniem nadawanym za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.


10 października 2019 r. z rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty – pani Małgorzaty Rauch to zaszczytne wyróżnienie odebrały:
Jolanta Chajec – nauczycielka z 21 letnim stażem pracy pedagogicznej, mgr fizyki i matematyki, która ukończyła studia podyplomowe z informatyki, techniki, doradztwa zawodowego, oligofrenopedagogiki oraz szkolenie dla nauczycieli egzaminujących na kartę rowerową. Pani Chajec od lat organizuje wyjazdy na pokazy z fizyki do Politechniki Rzeszowskiej oraz UMCS w Lublinie. Przygotowuje szkolne drużyny do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, które w 2018 r. po  zdobyciu I miejsca w zawodach powiatowych reprezentowały Powiat Przeworski w zawodach wojewódzkich. W 2019 r. poprawiły sukces z poprzedniego roku plasując się na wysokim 8 miejscu w zawodach wojewódzkich (drużyna SP awansowała z 14 miejsca, a drużyna gimnazjum z 16 miejsca). W r. szk. 2009/10, 2012/13, 2016/17, 2017/18 przygotowani przez nią uczniowie uzyskali tytuły Finalisty w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Technicznej.


Marta Dryś – nauczycielka z 20 letnim stażem pracy, mgr biologii, która ukończyła studia licencjackie z języka angielskiego jest bardzo zaangażowana w edukację i wychowanie uczniów. Prowadziła Szkolny Klub Europejski, koordynowała projekt „Cyfrowa szkoła”. Od lat współpracuje z Panią Jadwigą Chruściel – córką Patrona szkoły. Uczestniczy (wspólnie z Fundacją Batorego) w przyznawaniu stypendiów im. Wandy i Jadwigi Chruściel uczniom i absolwentom szkoły. Włącza uczniów i nauczycieli do ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Z jej inicjatywy i dzięki jej organizacji przez Gniewczyny przemaszerował I (2018) i II (2019) Gminny Orszak Trzech Króli.


Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Pan Marek Kozak otrzymał nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Pan Kozak jest nauczycielem z 29 letnim stażem pracy, mgr plastyki, który ukończył studia podyplomowe z wychowania fizycznego. Uczniowie pracujący pod jego kierunkiem są wielokrotnie nagradzani w konkursach na szczeblu powiatu, województwa (”Sacrum w literaturze i sztuce”), kraju a nawet na szczeblu międzynarodowym (VIII Karpackie Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży – Polska, Rumunia, Słowacja, Ukraina, Węgry – Narodowa Nagroda Ukrainy oraz wyróżnienie). Współtworzy teatr plastyczny oraz architektoniczny projekt „Katedry”. Organizuje plenery fotograficzne i rysunkowe  oraz promuje twórczość plastyczną współpracując z galeriami sztuki.
 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow