Budowa Mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Budowa Mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej

17 maja br. Wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch przekazał na ręce Starostwy Przeworskiego Bogusława Urbana dokumentację projektową na wykonanie inwestycji pn. Budowa Mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej Nr P 1259R. Gniewczyna Łańcucka. 
 
Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla w/w zadania została zawarta z firmą Dla Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.
W ramach inwestycji przewiduje się:
✅ wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej
✅ uzyskanie decyzji pozwalającej na realizacje robót budowlanych
✅ budowę nowego obiektu mostowego wraz z rozbiórką mostu istniejącego;
✅ wykonanie dojazdów do nowego mostu;
✅ adaptacja skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną;
✅ przebudowę i budowę chodników, przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych
✅ odtworzenie, przebudowę i budowę rowów drogowych wraz z pozostałymi
urządzeniami odwodnienia;
✅ przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej.

Członkowie Prezydium Rady Gminy oraz Wójt Gminy Tryńcza złożyli podziękowania Staroście Bogusławowi Urbanowi oraz Zarządowi Powiatu Przeworskiego za podjęta współpracę mającą na celu budowę nowego mostu na rzece Wisłok w Gniewczynie Łańcuckiej.


tryncza.eu

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow