XXIII sesja Rady Miejskiej w Sieniawie

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

XXIII sesja Rady Miejskiej w Sieniawie

W dniu 20 maja 2021 r. odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej w Sieniawie.

W toku obrad rada przyjęła kilka uchwał, m.in. w sprawie zmian w budżecie na 2021 r. Samorząd zaplanował do realizacji szereg zadań. Jakich?

– wykonana zostanie nakładka bitumiczna na drodze gminnej w Wylewie za kwotę 38 tys. zł, jak również na przystanku autobusowym w Sieniawie za kwotę 42 tys. zł. Równocześnie na przystanku zostanie przebudowany istniejący chodnik przed budynkiem. Koszt to 30 tys. zł.

– uzupełnione zostanie nawiezienie ziemi na cmentarzu w Sieniawie oraz wykonane ogrodzenie. Łączny koszt tych prac to 61 tys. zł

– część pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Sieniawie zostanie przebudowana. Prace będą kosztować 350 tys. zł.

– Samorząd przygotowuje się także do budowy boisk sportowych wraz z placami zabaw w Czercach i przy szkole w Sieniawie oraz budowy boiska w Dybkowie. Wykonanych zostanie szereg innych, drobnych inwestycji.

– Decyzją Rady Sołeckiej w Czercach dokonano niewielkich zmian w funduszu sołeckim.

– Rada rozpatrzyła również 3 petycje złożone przez stowarzyszenie „Jesteśmy u siebie”.

Po sesji burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś spotkał się z sołtysami. Omówione zostały sprawy bieżące oraz związane z organizacją dożynek gminnych, które odbędą się w tym roku w Czercach.

sieniawa.pl

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow