Szkoła Podstawowa w Sieniawie otrzymała AKREDYTACJĘ ERASMUS+

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Szkoła Podstawowa w Sieniawie otrzymała AKREDYTACJĘ ERASMUS+

Spośród prawie 400 szkół w sektorze EDUKACJA SZKOLNA, 159 otrzymało Akredytację. Wniosek SP w Sieniawie zajął 6 pozycję na liście rankingowej.

Akredytacja Erasmus+ przyznawana jest na lata 2021-2027 i gwarantuje uproszczony dostęp do regularnego dofinansowania wyjazdów zagranicznych (mobilności), dlatego też instytucje posiadające Akredytację nie muszą brać udziału w corocznych konkursach wniosków.

Kluczowym elementem wniosku o Akredytację jest stworzenie Planu Erasmusa, czyli wysokiej jakości działań, których celem jest rozwój szkoły. We wniosku zaplanowano wyjazdy zagraniczne dla uczniów i nauczycieli na najbliższe 5 lat oraz wiele wydarzeń w szkole i w środowisku lokalnym, z uwzględnieniem różnych przedmiotów. Główne cele działań to m.in. wzrost kompetencji językowych i cyfrowych uczniów oraz nauczycieli, podniesienie motywacji do nauki języków obcych, rozwijanie postaw proekologicznych i wzrost świadomości kulturowej.

Możliwość udziału uczniów i kadry w programie Erasmus+ jest ogromnym wyróżnieniem dla szkolnej społeczności. Wszyscy z pewnością wykorzystają wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas realizacji dwóch dotychczasowych międzynarodowych projektów (z funduszy programu POWER).

Wszyscy z entuzjazmem oczekują na kontynuację międzynarodowych działań, o których rozpoczęciu będziemy Państwa na bieżąco informować w przyszłym roku szkolnym.

Lista z wynikami konkursu dostępna jest poniżej:

 Wyniki konkursu wniosków o akredytację – Mobilność uczniów i kadry w sektorze EDUKACJA SZKOLNA.pdf

Katarzyna Drapała

Fot. Archiwum. Nauczyciele podczas kursów językowych w szkole ETI (Executive Training Institute) na Maltcie.

https://www.sieniawa.pl/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow