W Sieniawie od 1 marca 2021 r. będzie stacjonować Zespół Ratownictwa Medycznego

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

W Sieniawie od 1 marca 2021 r. będzie stacjonować Zespół Ratownictwa Medycznego

Według zapowiedzi, już od 1 stycznia 2021 r. w Sieniawie miała stacjonować karetka, jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną, termin ten przesunie się na 1 marca 2021 r. Mimo tego przesunięcia, to wspaniała wiadomość dla wszystkich mieszkańców Sieniawszczyzny.

Decyzję o powstaniu nowego zespołu ratownictwa zatwierdził minister zdrowia w ramach „Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podkarpackiego”. Z taką rekomendacją wystąpił wcześniej Wojewoda Podkarpacki. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, decyzją Wojewody Podkarpackiego cały plan, który uwzględnia ustytuowanie dodatkowego Zespołu Ratownictwa Medycznego w Sieniawie, zacznie funkcjonować 1 marca 2021 roku.

Dodatkowy zespół ratownictwa medycznego pozwoli zabezpieczyć północną część powiatu przeworskiego, gdzie miejscowości są oddalone o ponad 20 km od dotychczasowego miejsca stacjonowania ZRM. Dotarcie do nich, przy wzmożonym ruchu, zajmuje czasami nawet kilkadziesiąt minut. W przypadku dojazdu karetki do chorego czas ma wielkie znaczenie, bo często to właśnie ułamki sekund decydują o życiu człowieka. Nowe miejsce stacjonowania zespołu pogotowania w Sieniawie pozwoli na to, by czas dotarcia do chorych z miejscowości położonych w północnej części powiatu, znacznie się skrócił.

– Mieszkańcy gminy Sieniawa nie byli pewni, czy w razie sytuacji zagrożenia życia, ratunek przyjdzie na czas. Wydłużony czas dojazdu karetki z centrum powiatu stanowił poważny problem, dlatego wspólnie z ówczesnym wicestarostą Jerzym Mazurem staraliśmy się o umiejscowienie karetki pogotowia właśnie w Sieniawie. Podpisaliśmy już z WSPR umowę użyczenia pomieszczeń i cierpliwie czekamy do marca – zaznacza sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie Barbara Matyja.

O dodatkowy w powiecie przeworskim Zespół Ratownictwa Medycznego szczególnie zabiegał właśnie Jerzy Mazur już od pierwszych dni po objęciu funkcji wicestarosty w 2018 roku. O działaniach w tym kierunku wicestarosta informował na łamach w Gminnego Informatora Samorządowego „Sieniawa” na początku 2019 roku. Dziś, niespełna dwuletnie zabiegi przyniosły spodziewany skutek, o czym J. Mazur informował znowuż na sesji Rady Miejskiej w Sieniawie 13 października 2020 r.

– Plan usytuowania podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego w Sieniawie nie mógłby się ziścić, gdyby nie ogromna pomoc i przychylność dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowania Ratunkowego w Przemyślu Rafała Kijanki i rzecznika prasowego WSPR w Przemyślu Marka Janowskiego, którzy podeszli do przedsięwzięcia z ogromnym zrozumieniem i bezpośrednio zaangażowali się w tak istotne działania dla naszych mieszkańców – podkreśla radny powiatowy Jerzy Mazur. – Cieszę się ogromnie, że w końcu będziemy dysponowali karetką, która znacząco poprawi poczucie bezpieczeństwa na naszym terenie.

Deklaracje naszego byłego już wicestarosty nie były pustymi obietnicami i dzięki zaangażowaniu wielu osób, znajdą niebawem odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Gdzie będzie stacjonować karetka?

Nowy punkt ratownictwa medycznego będzie mieścił się w budynku strażnicy OSP KRSG Sieniawa. Pomiędzy Miastem i Gminą Sieniawa a Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Juliusza Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl  – podpisana została umowa użyczenia pomieszczeń.

Sieniawski punkt ZRM będzie dysponował nowym pojazdem. Na potrzeby zespołu udostępnione zostanie miejsce w wiacie garażowej, na piętrze natomiast znajdzie się zaplecze socjalne i techniczne dla załogi. Obecnie trwają tam prace adaptacyjne w celu dostosowania do obwiązujących przepisów w zakresie funkcjonowania ZRM. Wszelkie koszty utrzymania będą po stronie samorządu. Początkowo zespół karetki będzie stacjonował 16 godzin na dobę. Nie jest wykluczone, że docelowo będzie to dyżur całodobowy.

Wioletta Żak

https://www.sieniawa.pl/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow