POWER – „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

POWER – „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Szkoła Podstawowa w Sieniawie otrzymała kolejne dofinansowanie na wyjazdy zagraniczne dla uczniów, tym razem z programu Power – „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Wniosek otrzymał 98/105 punktów i zajął 33 pozycję na liście rankingowej (spośród 369 szkół, dofinansowanie otrzymało 198). Kwota dofinansowania to 180 tys. zł.

Projekt pt.  „Zagraj ze mną – gry planszowe łączą pokolenia i narodowości” rozpocznie się we wrześniu 2021 r. i potrwa 12 miesięcy. Ma celu rozwijanie umiejętności językowych i technologicznych uczniów, postaw prozdrowotnych oraz relacji społecznych i międzypokoleniowych. Działania projektowe zakładają udział 20 uczniów z obecnych klas VII w dwutygodniowych wyjazdach do szkół partnerskich w Portugalii (Zespół Szkół the Agrupamento de Escolas de Barcelos) i w Hiszpanii (IE Mare de Deu del Portal w miasteczku Batea), po 10 uczniów do każdej ze szkół.

Wyjazdy poprzedzone będą współpracą wirtualną na platformie eTwinning oraz działaniami upowszechniającymi na terenie szkoły i w środowisku lokalnym, by rezultaty projektu były dostępne dla całej szkolnej społeczności.

– We wrześniu 2021 r. rozpoczynamy rekrutację do projektu Power, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować, wtedy także przedstawimy szczegółowy plan działań, który w dużym stopniu zależeć będzie od bieżącej sytuacji epidemiologicznej – zaznacza Katarzyna Drapała, szkolny koordynator projektów Erasmus+ i Power.

Wszyscy wyrażają nadzieję, że kilkuletni udział uczniów i nauczycieli w programach Erasmus+ i Power znacząco podniesie jakość nauczania w szkole oraz stworzy uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju, zwłaszcza ich kompetencji kluczowych.

Dotychczas szkoła otrzymała ponad 267 tys. zł z programu Power – „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Zdobyte doświadczenie podczas tych dwóch projektów wykorzystała aplikując o nowe fundusze. Od przyszłego roku szkolnego będzie także realizować działania z funduszy programu Erasmus+, w ramach przyznanej na 5 lat Akredytacji (mobilność uczniów i kadry).

Lista rankingowa z wynikami konkursu wniosków dostępna jest poniżej:

Power_Ponadnarodowa mobilność uczniów.pdf

sieniawa.pl

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow