„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”

Już od kilku lat nauczyciele Szkoły Podstawowej w Sieniawie im. T. Kościuszki starają się o pozyskanie środków unijnych, przeznaczonych na rozwój edukacji oraz wymianę wiedzy i doświadczeń z wykorzystaniem współpracy międzynarodowej.

W 2017 r. rozpoczął się pierwszy projekt tego typu, dofinansowany na kwotę 31 823 euro.  Dzięki tym funduszom udało się zrealizować szereg inicjatyw, m.in. udział 11 nauczycieli w dwutygodniowych kursach językowych i metodycznych w szkole językowej Bell w Cambridge (Wielka Brytania), udział w kursach językowych w Polsce, zakup sprzętu multimedialnego, zajęcia dodatkowe i konkursy dla uczniów.

We wrześniu 2019 r. rozpoczynamy pracę nad kolejnym projektem „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, zatwierdzonym do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Programem zarządza  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji językowych i technologicznych kadry nauczycielskiej oraz rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. Dzięki otrzymanym funduszom (30 591 euro), przez okres 16 miesięcy zamierzamy m.in. doposażyć szkołę w odpowiednią ilość nowoczesnych i różnorodnych tematycznie gier planszowych, przeprowadzić liczne konkursy przedmiotowe oraz zorganizować roczny kurs językowy w Polsce, a następnie kontynuować naukę na kursach językowych i metodycznych w szkole językowej ETI (Executive Training Institute) na Malcie.

Wśród najistotniejszych korzyści, jakie przynoszą placówce zagraniczne szkolenia nauczycieli, wymienić należy poprawę jakości nauczania, rozwój umiejętności językowych, poznanie nowych metod pracy i narzędzi edukacyjnych. Jest to także doskonała okazja to poznania kultury i tradycji gospodarzy oraz do promocji Polski i Sieniawy poza granicami naszej lokalnej społeczności.

Z coraz większą mobilizacją podchodzimy do realizacji kolejnych projektów, w przyszłości planujemy starać o się pozyskanie funduszy na wyjazdy studyjne do zagranicznych szkół (obserwacja zajęć lekcyjnych) oraz na programy wspierające ponadnarodową mobilność uczniów. Pamiętamy o tym, że nauczyciel nigdy nie przestaje się uczyć!

Katarzyna Drapała

 

https://www.sieniawa.pl/

 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow