Miasto i Gmina Sieniawa wojewódzkim liderem wydatków inwestycyjnych samorządów

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Miasto i Gmina Sieniawa wojewódzkim liderem wydatków inwestycyjnych samorządów

Samorząd Miasta i Gminy Sieniawa zajął 31 miejsce w opublikowanym 8 października 2020 r. rankingu pisma „Wspólnota” wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2017-2019 w kategorii MIASTA INNE i jest LIDEREM w województwie podkarpackim w tejże kategorii. Ranking przedstawia średnie wydatki inwestycyjne na mieszkańca w okresie trzech lat 2017-2019.

„Liderzy inwestycji – ranking wydatków inwestycyjnych samorządów” jest przygotowywany co roku przez magazyn „Wspólnota” i przedstawia dane finansowe samorządów – województw, powiatów, miast powiatowych i mniejszych oraz gmin wiejskich – w zakresie wydatków na inwestycje. Zestawienie jest jednym z najważniejszych, przedstawiających aktywność samorządów w Polsce.

W rankingu obejmującym lata 2017-2019 średnie wydatki inwestycyjne w naszej gminie wyniosły 1651,41 zł per capita (na osobę).

Ranking "Wspólnoty" odnosi się do wszystkich inwestycji samorządowych, łącznie z wydatkami inwestycyjnymi spółek komunalnych od 2017 do 2019 roku. Wyniki pokazują liderów inwestycji, którzy zaangażowali najwięcej środków i sił w poprawę jakości życia mieszkańców.

Pełne tegoroczne wydanie rankingu:

https://wspolnota.org.pl/fileadmin/news/2020/Ranking_Nr_20-2020_Inwestycje_JST.pdf

– Patrząc przez pryzmat rekordów i używając sportowej metaforyki, można powiedzieć, że w inwestycjach to rok 2019 był medalowy – uważa autor rankingu „Inwestycje samorządowe 2017–2019”, prof. Paweł Swianiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. – Najważniejszym działem inwestycji jest transport, który w skali wydatków majątkowych wszystkich szczebli samorządowych pochłonął w 2019 r. aż 45 proc. wszystkich środków. Na drugim miejscu jest gospodarka komunalna – 13 proc., zaś na trzecim inwestycje w oświatę (ok. 8,5 proc.). Opracowując ranking, pod uwagę bierzemy całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat. W ten sposób chcemy uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Poza wydatkami zapisanymi w budżecie staramy się uwzględniać także wydatki ponoszone ze środków własnych przez spółki komunalne – podkreśla prof. Swianiewicz.

Mimo spadku Miasta i Gminy Sieniawa o 17 miejsc w zestawieniu w porównaniu z rokiem ubiegłym, cieszy fakt, że nadal pozostajemy wojewódzkim liderem w kategorii gmin miejsko-wiejskich.

Miasto i Gmina Sieniawa ranking 2015-2017 28 miejsce

Miasto i Gmina Sieniawa ranking 2016-2018 14 miejsce

Miasto i Gmina Sieniawa ranking 2017-2019 31 miejsce

https://www.sieniawa.pl/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow