Konserwator Zabytków z wizytą w Sieniawie

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Konserwator Zabytków z wizytą w Sieniawie

Na zaproszenie burmistrza Adama Wosia 20 maja 2021 r. Sieniawę wizytowała pani Beata Kot – Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Cel wizyty? Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa planuje zagospodarować przy parku teren tzw. Skałki – zaadaptować na teren wypoczynkowo-rekreacyjny z uwzględnieniem wartości historycznych, które tam się znajdują, czyli dawnych fortyfikacji bastionowych. Pani konserwator została zaproszona, aby określić, jaki zakres prac należy na tym terenie wykonać, by planowaną właśnie funkcję wypoczynkowo-rekreacyjną połączyć z elementem historycznym. Oceniła, że konieczne będzie przeprowadzenie programu konserwatorskiego, który będzie określał, jakie prace należałoby podjąć, aby przynajmniej na dzień dzisiejszy zabezpieczyć te bardzo cenne wartości historyczne.

Konserwator obejrzała pozostałości fortyfikacji na terenie Skałki, jak również po drugiej stronie drogi wojewódzkiej, obok nadleśnictwa.

Przedmiotem wizytacji był także spichlerz sieniawski, jeden z najcenniejszych zabytków na naszym terenie. Tutaj nakreślone zostały pewne założenia co do zabezpieczenia obiektu.

Pani konserwator towarzyszył podczas wizyty starszy inspektor Przemysław Gęsiorski z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu. Udział w komisji konserwatorskiej z ramienia samorządu wzięli burmistrz Adam Woś, sekretarz MiG Barbara Matyja i kierownik referatu Jerzy Mazur.

sieniawa.pl

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow