Komentarz Miasta i Gminy Sieniawa

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Komentarz Miasta i Gminy Sieniawa

Szanowni Państwo,

wczoraj, 8 marca 2021 r. na Facebooku Powiatu Przeworskiego ukazała się informacja nt. uroczystości poświęcenia i otwarcia nowego miejsca wyczekiwania Zespołów Ratownictwa Medycznego w Sieniawie – zdaniem samorządu Miasta i Gminy Sieniawa – nieścisła, niepełna, a na pewno wymagająca komentarza.

Oburzający jest fakt, że Powiat Przeworski zasługę utworzenia zespołu ratownictwa na terenie gminy Sieniawa przypisuje głównie dwóm radnym – panu Jackowi Kierepce i Zenonowi Koprowi, ówczesnym kandydatom do władz samorządowych w wyborach do Rady Powiatu Przeworskiego w 2018 r. – jako że to oni dostrzegli potrzebę zapewnienia stacjonowania karetki pogotowia ratunkowego na terenie gmin Sieniawa bądź Adamówka oraz wychwala sukces i aktywną pracę radnych. Przytacza się w informacji także osobę pana Witolda Mrozka. Pomija się za to zupełnie osobę najbardziej zaangażowaną w realne działanie – radnego Jerzego Mazura, pełniącego również dwa lata funkcję wicestarosty Powiatu Przeworskiego VI kadencji.

To Jerzy Mazur zaraz po podjęciu pracy na stanowisku wicestarosty w 2018 r. najbardziej zaangażował się w działania mające na celu doprowadzenie do utworzenia zespołu ratownictwa medycznego w Sieniawie. Wicestarosta J. Mazur już na drugiej sesji rady Miejskiej w Sieniawie w grudniu 2018 r. poinformował, że przejął na siebie rozmowy w sprawie ratownictwa. (https://www.youtube.com/watch?v=gVlWRKvo7M0 1:35:20). Po tym jak Powiat Przeworski otrzymał do zaopiniowania jesienią 2018 roku „Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podkarpackiego”, rozmowy odnośnie utworzenia nowego zespołu dotyczyły lokalizacji tylko w Sieniawie, a nie w Sieniawie lub Adamówce, o czym poinformował nas J. Mazur. Adamówka, owszem, wspierała te działania. Ta informacja wymaga zatem sprostowania.

O postępach w staraniach słyszeliśmy za każdym razem, kiedy wicestarosta J. Mazur gościł na sesji w Sieniawie. Informacje nt. karetki kilkakrotnie pojawiały się na łamach Gminnego Informatora Samorządowego „Sieniawa”. Dyrektor WSPR w Przemyślu Rafał Kijanka podkreślał też wielokrotnie ogromne zaangażowanie ówczesnego wicestarosty w staraniach o karetkę – liczne spotkania i uzgodnienia. Oczywiście podkreślał także zaangażowanie starosty Bogusława Urbana, Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego i innych osób.

Nie negujemy tutaj, że radny Jacek Kierepka nie był zainteresowany tematem utworzenia zespołu ratownictwa. Owszem, wiemy od radnego J. Mazura, że się angażował, dopytywał o postępy itd. Ogromnym jednak nietaktem i manipulacją ze strony Powiatu Przeworskiego jest pominięcie osoby J. Mazura w tym ważnym temacie i przypisanie wszelkich zasług tylko radnym związanym z partią będącą obecnie u władzy w powiecie. Ani słowa podziękowania dla Jerzego Mazura, ani nawet brak wzmianki nazwiska.

Należałoby zadać pytanie „twórcom sukcesu”, radnemu Koprowi i obecnemu wicestaroście Kierepce czy wiedzą, jakie były koszty adaptacji pomieszczeń remizy OSP w Sieniawie na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego. I czy wiedzą, że to Miasto i Gmina Sieniawa będzie ponosić koszty bieżące jego funkcjonowania.

Szanowni Państwo,

wszyscy wiemy, że potrzeba zlokalizowania zespołu karetki w północnej części powiatu przeworskiego to przede wszystkim inicjatywa mieszkańców, którzy z takim wnioskiem wystąpili do władz samorządowych Miasta i Gminy Sieniawa podczas zebrań w sołectwach wiosną 2017 r. Z wnioskiem w tejże sprawie wystąpili radni i Wójt Gminy Adamówka. Odpowiednie pisma zostały skierowane przez władze gminne do władz Powiatu Przeworskiego poprzedniej, V kadencji). Cokolwiek wówczas uczyniono, jeśli uczyniono, nie przyniosło efektu. Dopiero po zmianie władzy, od jesieni 2018 r. starania o karetkę nabrały tempa. I to dzięki tym rzeczywiście najbardziej zaangażowanym.

Co istotne i co należy tutaj podkreślić, na uroczystości otwarcia miejsca wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego w Sieniawie 8 marca 2021 r. nie pojawił się osobiście ani zaproszony na nią starosta Bogusław Urban (choć mieliśmy potwierdzenie, że będzie obecny) ani wicestarosta Jacek Kierepka. Ten drugi uczestniczył w uroczystości złotych godów w sąsiedniej gminie, o czym przeczytać można na stronie internetowej Powiatu Przeworskiego. Reprezentującym Powiat był sekretarz Jan Śliwa. W tym miejscu pytamy – skoro władze Powiatu Przeworskiego, m.in. radny Jacek Kierepka – obecny wicestarosta, mieli takie zasługi w staraniach o utworzenie zespołu ratownictwa na północy powiatu, dlaczego nie pojawili się na uroczystości w Sieniawie, by osobiście powiedzieć o tym szerszemu gronu i pochwalić się szeregiem podjętych starań i osiągniętym sukcesem? Dlaczego to wydarzenie – wieńczące starania o obecność zespołu ratownictwa medycznego – zostało potraktowane drugorzędnie? Obecny na wydarzeniu sekretarz Powiatu Przeworskiego Jan Śliwa, w czasie, kiedy była możliwość zabrania głosu i pochwalenia się sukcesami Powiatu, nie uczynił tego.

Jakie są zasługi radnego powiatowego Zenona Kopra, nie znamy. Zenon Koper był radnym również w poprzedniej, V kadencji. Gdzie było wówczas jego zaangażowanie i starania o karetkę w Sieniawie w 2017 r., kiedy temat był podnoszony przez mieszkańców? Jeśli tak bardzo walczył o karetkę, dlaczego wówczas jej nie utworzono?

Niestety, najłatwiej spija się czyjś sukces.

Panie Jurku, my wiemy, ile Pan zrobił dla Sieniawy i jak bardzo starał się o karetkę. Dziękujemy za to z serca i doceniamy.

Miasto i Gmina Sieniawa

https://www.sieniawa.pl

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow