Kolejny akt oskarżenia przeciwko burmistrzowi Sieniawy

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Kolejny akt oskarżenia przeciwko burmistrzowi Sieniawy

30 września do Sądu Rejonowego w Przeworsku trafił akt oskarżenia przeciwko burmistrzowi miasta i gminy Sieniawa Adamowi W., oraz właścicielowi firmy, która miała wykonać prace na rzecz gminy Marianowi D. Akt oskarżenia dotyczy niedopełnienie obowiązków służbowych.


Przed Sądem Rejonowym w Przeworsku ciągle toczy się postępowanie przeciwko burmistrzowi miasta i gminy Sieniawa dotyczące fałszowania dokumentów. O sprawie pisaliśmy m.in. tutaj:
http://mojprzeworsk.pl/2019/06/sprawa-burmistrza-sieniawy-falszowania-dokumentow-wraca-wokande/


Sąd Okręgowy w Przemyślu pochylał się nad sprawą fałszowania dokumentów w Urzędzie Gminy Sieniawa, po tym jak Sąd Rejonowy w Przeworsku umorzył postępowanie w sprawie burmistrza Adama W. Sama sprawa w przeworskiej prokuraturze miała burzliwe przejścia. Najpierw postępowanie umorzono, potem wznowiono i postawiono zarzuty włodarzowi miasta i gminy Sieniawa. Sprawa trafiła na wokandę przeworskiego sądu i tutaj również została umorzona na pierwszym posiedzeniu. Prokuratura w Przeworsku, odwoła się od tej decyzji do SO w Przemyślu. Sąd w Przemyślu uznał, że ta kwestia powinna być zbadana i znów trafiła do przeworskiego sądu. Na razie terminu rozprawy nie ma. Wyznaczony sędzia przebywa na długotrwałym zwolnieniu chorobowym. 

Kiedy nie zakończyła się jeszcze jedna sprawa Adam W., wraz z właścicielem firmy Marianem D. usłyszeli nowe zarzuty. Akt oskarżenia dotyczy niedopełnienia obowiązków służbowych związanych z realizacją zadania gminy w postaci remontu cmentarza z I wojny światowej w miejscowości Czerce.


Adam W. jest oskarżony z Art. 231 KK par 1. (§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3) oraz Art. 90 ustawy z dn. 7 lipca 1994 o prawie budowlanym (Art. 90. Pr. Bud. Kto, w przypadkach określonych w art. 48 decyzja o rozbiórce obiektu budowlanego, art. 49b nakaz rozbiórki i wstrzymanie robót budowlanych, art. 50 postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych ust. 1 pkt 1 lub art. 50 postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych ust. 1 pkt 2, wykonuje roboty budowlane, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

Marian D. oskarżony jest z Art. 108 ust. 2 ust. z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. (Art. 108.1. Kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.2. Jeśli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat 2.)


Termin tej rozprawy również nie został jeszcze wyznaczony. Do sprawy wrócimy.


BO
 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow