Burmistrz Sieniawy uniewinniony z zarzutów dot. niedopełnienia obowiązków 

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Burmistrz Sieniawy uniewinniony z zarzutów dot. niedopełnienia obowiązków 

30 września 2019 do Sądu Rejonowego w Przeworsku trafił akt oskarżenia przeciwko burmistrzowi miasta i gminy Sieniawa Adamowi W., oraz właścicielowi firmy, która miała wykonać prace na rzecz gminy, Marianowi D. Akt oskarżenia dotyczył niedopełnienie obowiązków służbowych przez włodarza. 15/09/2020 Sąd Rejonowy w Przeworsku uniewinnił obu mężczyzn z zarzucanych im czynów.


Burmistrz Sieniawy Adam W., wraz z właścicielem firmy Marianem D. usłyszeli zarzuty. Akt oskarżenia dotyczył niedopełnienia obowiązków służbowych związanych z realizacją zadania gminy w postaci remontu cmentarza z I wojny światowej w miejscowości Czerce.  Adam W. był  oskarżony z Art. 231 KK par 1. (§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3) oraz Art. 90 ustawy z dn. 7 lipca 1994 o prawie budowlanym (Art. 90. Pr. Bud. Kto, w przypadkach określonych w art. 48 decyzja o rozbiórce obiektu budowlanego, art. 49b nakaz rozbiórki i wstrzymanie robót budowlanych, art. 50 postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych ust. 1 pkt 1 lub art. 50 postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych ust. 1 pkt 2, wykonuje roboty budowlane, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.) 


Natomiast Marian D. oskarżony był z art. 108 ust. 2 ust. z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. (Art. 108.1. Kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.2. Jeśli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat 2.) Obaj mężczyzny zostali przez Sąd oczyszczeni z zarzucanych im czynów. Wyrok nie jest prawomocny.


TMP

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow