Burmistrz Sieniawy Adam W. znów przed sądem

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Burmistrz Sieniawy Adam W. znów przed sądem

30 września do Sądu Rejonowego w Przeworsku trafił akt oskarżenia przeciwko burmistrzowi miasta i gminy Sieniawa Adamowi W., oraz właścicielowi firmy, która miała wykonać prace na rzecz gminy Marianowi D. Akt oskarżenia dotyczy niedopełnienie obowiązków służbowych. 17 grudnia 2019 rozpoczął się proces włodarza. 

Przed Sądem Rejonowym w Przeworsku od nowa toczy się postępowanie przeciwko burmistrzowi miasta i gminy Sieniawa dotyczące fałszowania dokumentów. O sprawie pisaliśmy m.in. tutaj:

http://mojprzeworsk.pl/2019/06/sprawa-burmistrza-sieniawy-falszowania-dokumentow-wraca-wokande/ 


Adam W., wraz z właścicielem firmy Marianem D. usłyszeli zarzuty. Akt oskarżenia dotyczy niedopełnienia obowiązków służbowych związanych z realizacją zadania gminy w postaci remontu cmentarza z I Wojny Światowej w miejscowości Czerce. 

Adam W. jest oskarżony z Art. 231 KK par 1. (§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3) oraz Art. 90 ustawy z dn. 7 lipca 1994 o prawie budowlanym (Art. 90. Pr. Bud. Kto, w przypadkach określonych w art. 48 decyzja o rozbiórce obiektu budowlanego, art. 49b nakaz rozbiórki i wstrzymanie robót budowlanych, art. 50 postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych ust. 1 pkt 1 lub art. 50 postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych ust. 1 pkt 2, wykonuje roboty budowlane, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.) 


Marian D. oskarżony jest z Art. 108 ust. 2 ust. z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. (Art. 108.1. Kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.2. Jeśli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat 2.) 


Kolejne terminy w tej sprawie wyznaczono na 20 stycznia i 20 lutego 2020. Do sprawy wrócimy.


BO
 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow