Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – Edycja 2022 r.

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – Edycja 2022 r.

Powiat Przeworski otrzymał dofinansowanie w kwocie 49 860,00 zł na realizację projektu działaMY! w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”
Edycja 2022 r., który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Projekt przygotowany przez pracowników PCPR w Przeworsku został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej otrzymując dotację celową na realizację zadań wynikających z treści projektu. Całkowity koszt zadania publicznego to 80 000,00 zł.

Głównym celem projektu jest rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości na temat zjawiska przemocy w rodzinie – Priorytet I.

Powyższy cel realizowany będzie poprzez:

– upowszechnienie informacji w społeczeństwie o możliwościach pomocy ze strony służb
i instytucji w zakresie przemocy w rodzinie;

– spotkania edukacyjne dla seniorów ze specjalistami, takimi jak: prawnik, funkcjonariusz policji, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy, ratownik medyczny. A dla chętnych pokaz sztuki samoobrony prowadzony przez instruktora sztuk walki;

– działania profilaktyczne dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych – spektakl oraz warsztaty profilaktyczne;

– konferencja na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Informacje na temat realizowanego projektu udzielane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku, ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk

tel/fax (16) 649 09 10 wew. 28

e-mail: kontakt@pcpr.przeworsk.pl

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow