Podziękowanie od Gminy Stary Dzików

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Podziękowanie od Gminy Stary Dzików

15 lipca br. Starosta Przeworski Bogusław Urban i Wicestarosta Jacek Kierepka, gościli Wójta Gminy Stary Dzików Tomasza Jabłońskiego, który złożył podziękowanie dla Powiatu Przeworskiego w imieniu własnym, radnych i mieszkańców Gminy Stary Dzików za udzieloną pomoc finansową na usuwanie skutków klęski żywiołowej, która dotknęła gminę w dniu 19 czerwca 2021 r.

Starostwo Przeworsk

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow