Podpisanie umowy na przebudowę Przeworskiej Kolejki Wąskotorowej

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Podpisanie umowy na przebudowę Przeworskiej Kolejki Wąskotorowej

10 sierpnia br. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Przeworskim a firmą Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na przebudowę Przeworskiej Kolejki Wąskotorowej "POGÓRZANIN" w ramach zadania pn. „Rewitalizacja kolei dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr V RPO WP na lata 2014-2020.

Ze strony Powiatu umowę podpisali Bogusław Urban Starosta Przeworski i Wiesław Bukowski Członek Zarządu Powiatu Przeworskiego przy kontrasygnacie Anny Kowal Skarbnika Powiatu Przeworskiego a ze strony wykonawcy Wojciech Więckowski Prezes Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o. Wartość zawartej umowy wynosi 22 203 960 zł.

Rewitalizacja Kolei Wąskotorowej jest największą inwestycją w historii Powiatu Przeworskiego.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

– demontaż i ponowny montaż nawierzchni torowej wraz z rozjazdami,

– roboty ziemne tj. profilowanie podtorza. Lokalnie odtworzenie skarp na terenie kolejowym,

– oczyszczenie i udrożnienie istniejącego systemu odwadniającego,

– dostawa i zabudowa tłucznia,

– ułożenie nawierzchni torowej na przedmiotowym zakresie z wykorzystaniem szyn staroużytecznych,

– wymianę dwóch rozjazdów na nowe,

– przytwierdzenie szyn na obiektach mostowych bezpodsypkowych,

– ułożenie nawierzchni torowej na obiektach mostowych o nawierzchni podsypkowej,

– ułożenie odbojnic na obiektach mostowych,

– montaż kozła oporowego,

– wypełnienie międzytorzy na stacjach klińcem,

– wymiana istniejącej nawierzchni na przejazdach kolejowo – drogowych z dojazdami.

Umowa została podpisana w obecności Agnieszki Bukowej – Jedynak Przewodniczącej Rady Powiatu Przeworskiego, Mieczysława Żuka i Łukasza Laski Członków Zarządu Powiatu Przeworskiego, przedstawicieli samorządów usytuowanych przy trasie przejazdu Pogórzanina, Leszka Kisiela Burmistrza Miasta Przeworska, Andrzeja Żygadły Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga, Bartłomieja Kuchty Wójta Gminy Hyżne oraz Daniela Krawca Wójta Gminy Przeworsk.

starostwo Przeworsk

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow