„Uniwersytet Samorządności” – pierwsze umowy podpisane

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

„Uniwersytet Samorządności” – pierwsze umowy podpisane

Ponad 230 tys. zł wynosi kwota jaką Samorząd Województwa Podkarpackiego przeznaczy na wsparcie 16 podkarpackich gmin. To realizacja pierwszego etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”, uzupełniającej Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Umowy podpisano dziś w urzędzie marszałkowskim, które z ramienia zarządu sygnował wicemarszałek Piotr Pilch.

Kilkuletnie doświadczenia związane z procesem odnowy wsi w regionie oraz silna potrzeba budowania tożsamości społeczności wiejskiej, skłoniły Zarząd Województwa Podkarpackiego do podjęcia decyzji o uzupełnieniu funkcjonującego od 2012 roku Programu Odnowy Wsi o nową koncepcję pod nazwą „Uniwersytet Samorządności”. Po konsultacjach społecznych, zarząd przyjął zmianę Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 dotyczącą wdrożenia nowej inicjatywy.

Uniwersytet Samorządności został stworzony do realizacji szkoleń kursów oraz innych aktywności edukacyjnych odpowiadających na potrzeby lokalnej społeczności. Pomysł zrodził się z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Widzimy potrzebę podniesienia świadomości wśród mieszkańców regionu. Dotyczy to zarówno samorządności, jak i współpracy z samorządem, zarówno na poziomie lokalnym oraz wojewódzkim – tłumaczył podczas spotkania w urzędzie, wicemarszałek Piotr Pilch.

W ramach realizacji koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” Miasto i Gmina Kańczuga uzyskała wsparcie finansowe w kwocie 15 000,00 zł na zakup wyposażenia do sali szkoleniowej Ośrodka Kultury w miejscowości Kańczuga. Planowany zakres rzeczowy obejmuję dostawę podstawowego wyposażenia niezbędnego do zapewnienia funkcjonalności sali wykładowej w szczególności: stoły konferencyjne, krzesła, projektor, laptop urządzenie wielofunkcyjne, tablica stojąca, rolety, mobilny parawan, mobilna kolumna i inne. Wartość projektu oszacowano na kwotę 35 221,05 zł. Głównym celem projektu jak i całego programu jest stworzenie warunków umożliwiających przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych polegających na organizacji szkoleń, zajęć, kursów, warsztatów, które stanowiłyby odpowiedź na całość zapotrzebowani lokalnych społeczności w zakresie samorządności.

Miasto i Gmina Kańczuga jest jedynym podmiotem z terenu powiatu przeworskiego wybranym do wdrażania koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”

kanczuga.pl

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow